Kiedy kultura spotyka się z nauką - Sztuka szuka IQ. Artyści Wrocławia

Od 3 lipca do 11 września 2016 roku goście odwiedzający Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu oprócz uczestniczenia w wielu interesujących koncertach, pokazach muzycznych będą mogli poczuć się także jak w prawdziwym muzeum. Na czterech poziomach obiektu znajduje się niecodzienna wystawa sztuki współczesnej p.t. Sztuka szuka IQ. Artyści Wrocławia. Wystawa ta jest realizacją programu Sztuk Wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Fot. 1 Stanisław Dróżdż -"Koło", projekt do realizacji w przestrzeni publicznejFot. 1 Stanisław Dróżdż -"Koło", projekt do realizacji w przestrzeni publicznej
Czy inteligencja może być sztuką?

Ideą tej niezwykłej wystawy jest pokazanie, iż prawdziwa, dobra sztuka polega na połączeniu nie tylko piękna, ale i inteligencji. Ekspozycja składa się z ponad 180-ciu prac autorstwa trzydziestu wrocławskich artystów. Niektóre dzieła stworzono specjalnie z myślą o tej wystawie. Oglądając te zbiory można napotkać interesujące prace, często o odmiennym, nowatorskim sposobie wykonania - od płaskich, barwnych malowideł, po trójwymiarowe, często niecodzienne formy obrazów-wycinanek czy dzieła stworzone z przedmiotów codziennego użytku. Wystawa ta to także nowa wizytówka miasta- jej przekaz ma kreować współczesny wizerunek Wrocławia oraz grać o jego przyszłość. Artyści stolicy Dolnego Śląska po przez właśnie tak oryginalną twórczość starają się na nowo odkryć, przedstawić miejsca, w których żyją oraz pracują, tym samym nawiązując do kulturowej, a także naukowej tradycji miasta, przedstawiając je w zupełnie nowym świetle. Wystawa SZTUKA SZUKA IQ. ARTYŚCI WROCŁAWIA to próba podsumowania tych działań, a także prezentacja twórców młodego pokolenia, wyróżniających się talentem oraz dorobkiem.

Wskaźnik IQ pochodzi z Wrocławia…

… bo 104 lata temu właśnie w naszym mieście wymyślił go William Stern, wybitny naukowiec, pracujący na Uniwersytecie Wrocławskim, często niedoceniany i pomijany ze względu na swe żydowskie pochodzenie. Opisywana wystawa jest podkreśleniem tej ciekawej, abstrakcyjnej idei popularnego na całym świecie ilorazu inteligencji. Jest to także próba przywrócenia pamięci zasłużonego wrocławskiego uczonego, który mimo iż pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy, do 2009 roku był postacią kompletnie nieznaną, zapomnianą. Teraz, po ponad stu latach dokonania Sterna dołączono do oficjalnego kanonu nauk, a organizatorzy wystawy właśnie przez sztukę postanowili skorzystać z tego prawdziwego, rodzimego skarbu wizerunkowego.

Fot. 2 Malarka Urszula Wilk przy swoim obrazie, foto. Sylwia JankowskaFot. 2 Malarka Urszula Wilk przy swoim obrazie, foto. Sylwia Jankowska

Podróże plejady artystów… - spotkania z artystami

Podróże plejady artystów... to rozwinięcie dotychczasowego cyklu Plejada artystów współczesnych, od trzech lat realizowanego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Jednak obecnie takie spotkania z artystami są organizowane także poza murami muzeum, wszędzie tam, gdzie odbywają się wystawy różnych, wybitnych twórców, których dzieła są prezentowane w innych ekspozycjach. Podczas takich wydarzeń zwiedzający mogą dowiedzieć się więcej o danej ekspozycji rozmawiając z samymi autorami prac przedstawianych na wystawie, oglądając filmy, gdzie artyści opowiadają o własnym życiu, działaniu a także o inspiracjach, które definiują, napędzają ich twórczość. Ponadto uczestniczący w tych wydarzeniach wolontariusze pomagają przybyłym gościom zrozumieć idee danych dzieł przedstawiając własne interpretacje oraz spostrzeżenia.

Fot. 3 Prowadząca spotkanie z artystami - Wiesława Wilczyńska-Koper, foto. Sylwia Jankowska Fot. 3 Prowadząca spotkanie z artystami - Wiesława Wilczyńska-Koper, foto. Sylwia Jankowska

Takie spotkania towarzyszą również wystawie Sztuka szuka IQ. Artyści Wrocławia. Ostatnie tego typu wydarzenie odbyło się 30 lipca 2016 roku w Narodowym Forum Muzyki, gdzie zaproszeni byli autorzy niektórych prac prezentowanych w ramach opisywanej ekspozycji. W spotkaniu brali udział: Marcin Harlender, Tomasz Broda, Urszula Wilk, Kasia Kmita oraz Anna Szpakowska-Kujawska, córka sławnego artysty, pioniera polskiej awangardy, Wacława Szpakowskiego. Całe to niezwykłe wydarzenie poprowadziła Wiesława Wilczyńska-Koper. Zachęcamy również do uczestniczenia w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się już 20 sierpnia 2016 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Wstęp na Podróże plejady artystów… jak i na całą wystawę Sztuka szuka IQ. Artyści Wrocławia jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania wystawy Sztuka szuka IQ. Artyści Wrocławia. Więcej informacji o całości ekspozycji można znaleźć na stronach: http://www.wroclaw2016.pl/sztuka-szuka-iq.-artysci-wroclawia ,FB: https://goo.gl/2xeGrO, YT: https://goo.gl/flm8Ly.

Sylwia Jankowska

Źródła: materiały prasowe udostępnione przez Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016 oraz Narodowe Forum Muzyki