Jag ska vara handledare

Den som övningskör privat måste ha en godkänd handledare. Det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörningen. Du ansvarar också för att eleven uppfyller kraven för övningskörningen.

Ditt ansvar som handledare

Läs mer om ditt ansvar som handledare i Transportstyrelsens folder Råd till handledaren.

Ansökan om att bli handledare

Ansök om att bli godkänd som handledare direkt via e-tjänsten Ansök om handledarskap. Det går snabbast att ansöka via e-tjänsten! Du kan som alternativ beställa hem en blankett via tjänsten "Beställ blankett".

Du måste göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever. Du kan som mest ha 15 elever samtidigt.

Presentation av körprov B
Broschyr som beskriver hur körprovet för behörighet B (personbil) är upplagt och vad det kan innehålla.

När Transportstyrelsen beviljat din ansökan skickas ett "Bevis om godkännande som handledare vid övningskörning" till dig. Beviset ska vara med vid övningskörning. 

För att din ansökan ska bli godkänd måste

  • du ha fyllt 24 år
  • din elev ha ett giltigt körkortstillstånd
  • du och din elev ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B
  • du ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat, för det fordon som ni ska övningsköra med, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Om du har ett körkort från en annan EES-stat måste du, tillsammans med ansökan, skicka med en kopia på det utländska körkortet.

Du ska alltid ha med handledarbeviset när ni övningskör. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska placeras så att den är väl synlig bakifrån.

Eleven måste ha ett giltigt körkortstillstånd

Innan din ansökan om att bli godkänd som handledare kan prövas måste eleven ha ett giltigt körkortstillstånd. Du och din elev får inte övningsköra förrän eleven har ett godkänt körkortstillstånd och du som handledare är godkänd av Transportstyrelsen.

En elev som ska övningsköra för att häva villkoret automatväxlat fordon behöver inte ha ett giltigt körkortstillstånd, så länge villkoret inte är kopplat till medicinska skäl.

Giltig introduktionsutbildning krävs vid behörighet B

Innan din ansökan om att bli godkänd som handledare för behörighet B kan prövas, måste både du och din elev ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren.
En introduktionsutbildning är giltig i fem år.

Läs mer om introduktionsutbildning

Om du vill ansöka om att bli handledare vid privat övningskörning för utökad B-behörighet (villkor 96) och din elev redan har B-körkort, behöver varken du som handledare eller din elev gå introduktionsutbildning.

Hur länge gäller handledarbeviset?

Ett godkännande som handledare gäller i fem år förutsatt att körkortet inte återkallas. Du behöver inte ansöka om nytt godkännande som handledare om elevens körkortstillstånd måste förnyas under tiden ditt godkännande är giltigt.

Om du godkänts som handledare för en elev före den första februari 2012 gäller det godkännandet för just den eleven utan tidsbegränsning, förutsatt att ditt körkort inte återkallas.

När kan du inte bli handledare?

Du kan inte bli handledare

  • om ditt körkort har varit återkallat någon gång under de senaste tre åren på grund av grova brott, opålitlighet i nykterhetssynpunkt eller rattfylleri,
  • om ditt körkort varit återkallat mer än tre månader under de senaste tre åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis att du har kört för fort eller kört mot rött ljus eller
  • om du under de senaste tre åren har haft körkort förenat med villkor om alkolås.
Dela: