Skip to main content

Endringer i ROM Eiendoms ledergruppe

Nyhet   •  feb 15, 2016 08:03 CET

ROM Eiendom har fra februar gjort endringer i ledergruppen for å imøtekomme jernbanereformen og overflyttingen til Jernbaneinfrastrukturforetaket.

For å best imøtekomme de utfordringene ROM Eiendom står ovenfor er det gjort noen endringer i ledergruppen. Et resultat av reformen er større fokus på serviceanleggenes betydning for jernbanens effektivitet. For å imøtekomme dette deles eiendomsvirksomheten i to, stasjoner og verksteder. Utfordringene er ulike for disse to områdene. For verksteder er det viktig å utvikle multibrukerløsninger som er tilpasset fremtidig konkurranse. For stasjoner blir det enda viktigere å skape gode servicetilbud for de reisende samt å sikre et godt inntektsgrunnlag fra handel og serveringsfunksjoner.

Øverst fra venstre:

Petter Eiken - Administrerende direktør
Lise Sunsby - Direktør teknisk stab
Jørn Seljelid - Direktør økonomi og administrasjon
Kristin Paus - Direktør kommunikasjon 

Under fra venstre:

Signe Horn - Direktør eiendom
Morten Austestad - Direktør utvikling
Jan-Tore Nicolai Iversen* - Direktør verksted (tiltrer i stillingen 1. mai)

Fakta om Jernbaneinfrastrukturforetaket

  • Fra 1.1. 2017 vil foretaket ha ansvar for operative oppgaver som i dag ivaretas av Jernbaneverket, eksempelvis forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av infrastruktur
  • Foretaket vil ivareta rutetildeling og trafikkstyring
  • Foretaket overtar eierskapet til ROM Eiendom AS fra NSB AS
  • Foretaket vil ha operativt ansvar for sikkerhetsarbeid, beredskap og krisehåndtering
  • Foretakets hovedkontor etableres i Oslo

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.