CV

Gabriel Fjellander
Memoargatan 6, lgh 1503
422 42 Hisings Backa
0730-524970
fjellander@me.com
Födelsedatum: 28 november 1988

Utbildning

Göteborgs universitet, VT 2014–HT 2016
Matematik, 120 hp
Kandidatexamen i matematik HT 2016

Uppsala universitet, VT 2014
Kandidatexamen i svenska

Göteborgs universitet, HT 2013
Litteraturvetenskap, 30 HP

Uppsala universitet, HT 2012–VT 2013
Professionell svenska, 6o HP

Uppsala universitet, HT 2012–VT 2013
Religionsvetenskap, 30 HP

Högskolan i Jönköping, HT 2011–VT 2012
Svenska språket, 30 HP

Lunds universitet, HT 2009–VT 2010
Retorik, 60 HP

Lunds universitet, HT 2007–VT2009
Civilingenjörsprogram: Teknisk nanovetenskap. 90 HP (avbrutet)

Gislaveds gymnasium, HT 2004–VT 2007
Naturvetenskapliga programmet

Arbetslivserfarenhet och uppdrag

Göteborgs stad, Norra Hisingen, jun–aug 2015
Arbete som stödassistent vid en daglig verksamhet. Jag arbetade med brukare med flera olika funktionsvariationer; många hade olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Fjellander media, maj 2011–
Fjellander media är min enskilda firma där jag på deltid arbetar med webbutveckling, apputveckling för iOS och Android och produktion av trycksaker.

Frimodig kyrka, apr 2008–
Under perioden 2008–2015 satt jag i riksstyrelsen för den kyrkopolitiska gruppen Frimodig kyrka. Det inkluderade policyarbete, planering och genomförande av valrörelse, mm. Inför valet 2013 var jag också anställd på deltid som inspiratör, se nedan. Vid kyrkovalet 2013 valdes jag in i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Backa församling i Göteborg.

Kyrkornas världsråd, okt–nov 2013
Jag var en del av webbredaktionen för Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan, Sydkorea under två veckor i oktober-november 2013. Det innebar arbete att sköta och uppdatera generalförsamlingens hemsida och arbete med Kyrkornas världsråds konton i sociala medier.

Frimodig kyrka, maj 2012–sep 2013
Inför kyrkovalet 2013 arbetade jag som inspiratör för Frimodig kyrka, en av nomineringsgrupperna som ställer upp i kyrkovalet. Jag var ansvarig för att utveckla och sköta hemsidan, för Frimodig kyrkas närvaro i sociala medier och för vår valkampanj gentemot ungdomar.

Kyrkomötes-TV, november 2012
Under kyrkomötet hösten 2012 gjorde Jonas Lindberg från POSK, Hannah Kroksson från Svenska kyrkans unga, Lars Nyström och jag som representerade Frimodig kyrka ett webb-tv-magasin tillsammans som fördjupade frågorna i och kring Kyrkomötet. Jag var programledare och var med och producerade vinjett och det tekniska kring inspelningarna.
Hemsida: Kyrkomötes-TV.

Hjelmserydsstiftelsen, sep 2010–aug 2012
På det kristna gästhemmet Hjelmserydsstiftelsen jobbade jag med allt som hör hotell- och konferensverksamhet till: i köket, i trädgården, renoverade byggnader både invändigt och utvändigt, ledde böner och tog hand om grupper och enskilda gäster. Jag var också ansvarig för Hjelmserydsstiftelsens hemsida och konton i sociala medier.

Svenska kyrkans unga i Växjö stift, 2005–2008
Under gymnasiet och ett år efter det var jag med i styrelsen för Svenska kyrkans ungas stiftsavdelning i Växjö stift. Under det sista året, 2007-2008 var jag också stiftsavdelningens ordförande. Svenska kyrkans unga i Växjö stift hade då cirka 1500 medlemmar och en budget på ungefär 1,5 miljon.

Kompetenser

Microsoft Office 5
HTML och CSS 4
PHP 3
Javascript 4
Sociala medier 4
Bildbehandling 3
Svenska 5
Engelska 4
Franska 2
B-Körkort 5