לוחות וקירות

לוחות אורבונד עומדים בבסיס מגוון נרחב של קירות מסוגים שונים. כל אחד מסוגי הקירות הוא בעל מאפיינים ייחודיים המהווים פתרונות לצרכים מגוונים ולחללים בעלי שימושים שונים. יתרונות קירות אורבונד כל שיטות היישום של מחיצות אורבונד מבטיחות שורה של יתרונות מההיבט הביצועי, מההיבטי הכלכלי והן מההיבט הפונקציונאלי.

sitot          bitzua           katlog2

 

סוגי לוחות