Doporučujeme

Níže jsou odkazy na stránky, které pomáhají nejen čekému národu, doporučujeme je navštívit:

 

http://www.kapkanadeje.cz/ stránky nadačního fondu Kapka naděje s cílem podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol.

http://www.verejnydluh.cz/ Vizí projektu je zodpovědnost jak politiků, tak i jejich voličů k veřejným financím.

http://www.darcovskasms.cz/ Projekt který umožňuje textovkou podpořit vybraný projekt. DMS lze využít pro podporu konkrétní neziskové organizace menší finanční částkou. 

http://www.fod.cz/ Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území ČR.

http://www.zastarouprahu.cz/ je nepolitickým občanským sdružením, které se od svého vzniku v roce 1900 věnuje nepřetržitě ochraně památek v našem hlavním městě. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx Společnost Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Ve své činnosti Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", který byl založen 5.září 1868 a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.

http://www.pomoztedetem.cz/cs/ Dlouhodobý celonárodní projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti podporuje znevýhodněné a ohrožené děti do 18 let, žijící v České republice.

http://www.charita.cz Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Hlavní činností Charity ČR je pomoc potrřebným na území ČR.

http://www.clovekvtisni.cz/ Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

http://www.aids-pomoc.cz/ Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989. K jejímu založení vzešla iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem prakticky přispět a pomáhat jim při řešení různých problémů, které mohou vystoupit v důsledku nemoci.

http://www.skutecnapomoc.cz/ Společnost Člověk v tísni poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc v šestnácti zemích světa. Většinu z nich postihla válka, přírodní pohroma nebo katastrofální chudoba

http://www.opu.cz/ stránky organizace pro pomoc uprchlíkům. OPU je nevládní a nezisková organizace, která bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací aktivity pro klienty i veřejnost.

http://www.jus.cz/ stránky Jedličkova ústavu a bezbariérové školy, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života.

http://darujspravne.cz projekt zaměřený na individuální dárce. Na portálu najdete seznam různých projektů prověřených neziskových organizací, které mají aktuálně bežící veřejnou sbírku.

http://www.nfpk.cz/ projekt na podporu odhalování korupční činnosti ve veřejné správě

 http://www.atraktivni-prace.cz/ - personální web určený pro pomoc pro všechny věkové kategorie bez práce 

Unaveni politikou?

Odpočiňte si a dopřejte svému namáhanému tělu kvalitní zdravotní matrace za jedinečné ceny.

Nabídka práce

Národ sobě vyjadřuje názor

http%3A%2F%2Fwww.narodsobe.cz%2F