Translate by Google X-LOFOTEN X-LOFOTEN X-LOFOTEN X-LOFOTEN X-LOFOTEN

Energisenteret
Lofoten


Lofoten
ligger i Norge, -nord for polarsirkelen i et
naturens energisenter som for tusener av år siden var arnested for en egen ideologi. En ideologi som hadde sitt utspring fra en hellig forening mellom to folkeslag ute på fjelløya Trenyken.

Disse første menneskene som kom til Lofoten for tusener av år siden hadde søkt et avsidsliggende og kraftfullt sted, -og det fant de på UTRØST som lå vest i havet utenfor Røst.

Sagnene forteller at øya skulle ha vært befolket av et gudebenådet folk med magiske krefter og som hadde stor likhet med det folkeslaget grekerne kalte for HYPERBOREERE.


Moskstraumen, -kjent av grekerne for flere tusen år siden.

Ikke langt fra der Utrøst skulle ha vært, ligger fjell og fugleøya TRENYKEN der man finner hulemalerier som symboliserer en hellig forening mellom det som kan være to guddommelig gjorte personer, og deres barn. Under hulemaleriene er det gjort funn som viser at det har vært ofret til dem.

I innsnevringer og i skille mellom lys og mørke, i hulegangen som fører ned til hula med gudeskikkelsene i, finnes mindre rødmalte figurer som kan uttrykke, -overgang til andre dimensjoner.

Figurer fra Kollhellaren, Revsvika, Moskenesøy som er malt på huleveggen i skille mellom lys og mørke.

Denne hellige foreningen som fant sted i dette NATURENS ENERGISENTER, som Lofotøyene er, -gav fødsel til en ny ideologi som spredde seg ut av øyriket og til det gamle HÅLOGALAND.

Det fortelles at de gamle Hålogalendingene la under seg store landområder i nord, og de anså seg selv som, -de som stammet
fra gudene.

 


X-LOFOTEN
Det ukjente Lofoten.


Fjell og fugleøya Trenyken, -omtalt som "Kronen" ute i havgapet.

På nettsiden finner du informasjon om;
HULERELIGION med ARNESTED i LOFOTEN og dens UTBREDELSE i NORD NORGE

Særegne funn og fornminner i Lofoten
Sagnet om UTRØST og fortellingen om GUDENE FRA LOFOTEN
SVOLVÆRGEITA
-tilbedt og ofret til i århundrer.


Det forelskede par oppe i fjellet skuer utover Svolvær, -det gamle kult og solstedet i Lofoten,
-nu Lofotens hovedstad og LYSETS BY

Gamle navn på geita er; Svolværguri, Svolværgygra, Jotunkvinnen og Kjerringa og Kailln, -Det forelskede par oppe i Svolværfjellet. Noe som mange eldre, helt opp til 1970 tallet kalte dette utspringet.

DET GAMLE KULTSTEDET I LOFOTEN


Det vites ikke hvor uradelen kom fra, men det er ikke utenkelig at de var etterkommere etter det gudebenådede folkeslaget fra Utrøst.

De hadde arvet de samme magiske kreftene som sine forfedre, men da kreftene ble misbrukt for å erverve jordisk rikdom i stedet for åndelig rikdom, så ble kreftene svekket mer og mer for hver generasjon.

Deres Handels og maktsenter ble med tiden lagt til VÅGAR i Lofoten, som fikk sitt fall i år 999 da Tore Hjort, som var konge i Hålogaland på den tiden, ble drept av Olav Trygvasson da han forsvarte byen.

Vågar oppstod senere (1100/1200 tallet) som middelalderbyen i Lofoten, men da i Storvågan utenfor Kabelvåg. MIDDELALDERBYEN VÅGAR


De barske havområdene rundt Lofotøyene har vært barselseng for den Norsk Arktiske torskestammen gjennom tusener av år. Moskstraumen, -et av de mest beryktede havstrømmene i verden, med fjelløya Mosken innhyllet i havskodde i bakgrunn.


 Copyright© X-Lofoten 2016