Home > Adviezen

Adviezen

Op deze website staan de adviezen van de Raad van Advies van Curaçao voor zover zij openbaar zijn gemaakt ingevolge de artikelen 27 en 28 van de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87). Dit komt kortgezegd op het volgende neer:

- Adviesverzoeken van de regering aan de Raad
Een advies over een ontwerplandsverordening wordt op de website geplaatst wanneer de regering de ontwerplandsverordening aan de Staten heeft aangeboden. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt". Een advies over een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt op de website geplaatst wanneer het landsbesluit is gepubliceerd in het Publicatieblad. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt". 
De datum waarop een advies door de Raad is uitgebracht is dus altijd een andere dan de datum waarop het betreffende advies op de website wordt geplaatst. De periode tussen deze twee data kan kort, maar ook heel lang zijn.   

- Adviesverzoeken van de Staten aan de Raad
Een advies dat aan de Staten is uitgebracht wordt na twee weken nadat het advies is uitgebracht op de website geplaatst.
 

De adviezen zijn in Word beschikbaar en in Pdf-formaat. Om de adviezen in Pdf-formaat te kunnen openen heeft u het programma 'Adobe Reader' nodig.

Download Adobe Reader

Archief van  adviezen van de toenmalige Raad van Advies van de Nederlandse Antillen

Laatst geplaatste adviezen

Zoeken in Adviezen

 Datum vanaf:
 Datum tot:

 

LAATST GEPLAATSTE ADVIEZEN

RvA no. RA/09-16-LV / 07/10/2016
Ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Kiesreglement Curaçao
(zaaknummer 2015/015373)

Lees meer >>

RvA no. RA/08-16-LV / 07/10/2016
Ontwerplandsverordening herziening Oostpunt tot wijzigen van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (A.B. 1995, no. 36)
(zaaknummers 2014/041034 en 2015/016822)

Lees meer >>