Bestyrelser og bestyrelsesseminar i samarbejde med Deloitte


Causa Consulting har specialiseret sig i personlig rådgivning af aktionærer, virksomhedsejere og bestyrelser i større og mellemstore virksomheder, der ønsker at gøre bestyrelsen til et aktiv for virksomheden og dens daglige ledelse.
 
Vi er i stand til at finde, udvælge og udvikle professionelle bestyrelsesmedlemmer eller topledere til dansk erhvervsliv.

Causa Consulting og Deloitte udbyder i fællesskab bestyrelsesseminarer, der klæder nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer på til at varetage bestyrelsesposter aktivt og kompetent. Den faglige formidling på bestyrelsesseminarene har til formål at give en indføring og gennemgang af de opgaver, der er forbundet med bestyrelsesarbejdet i praksis.

Vi har udviklet en række værktøjer, der kan sikre at bestyrelsesarbejdet bliver professionelt og frugtbart for alle parter. Værktøjerne er med til at lette arbejdet med at præcisere virksomhedens visioner, strategiske planlægning, kontrolfunktioner og løsning af fremtidige udfordringer.

Hvis det drejer sig om særlige fagområder eller økonomiske eller juridiske problemstillinger, løses opgaven i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Bestyrelsesseminar i samarbejde med Deloitte - www.bestyrelsesseminar.dk
Bestyrelsesevaluering og Bestyrelsessparring
Det er dyrt at være uprofessionel
Professionelle bestyrelser styrker virksomhedens vækst
Hvordan sammensættes en professionel bestyrelse?
Hvordan findes de professionelle kandidater?
Rekruttering af professionelle bestyrelsesmedlemmer
Find de professionelle emner i kandidatbanken