Things do not change; we change.”

Pentascope maakt wakker, ontwikkelt en activeert.

De wereld verandert sneller dan we met leren kunnen bijhouden. Die omslag ligt al even achter ons. We leven nu ‘after midnight’ *. Nieuwe spelregels gelden en nieuw gedrag bepaalt succes. Vergeet controleren, dirigeren en planning. Het gaat nu om navigeren, improviseren en flow.

Pentascope ontwikkelt mogelijkheden. Mensgericht en positief. Zodat mensen en organisaties hun volle potentieel ontplooien. We leren organisaties productief om te gaan met complexiteit en meervoudige werkelijkheid. Pentascope maakt waar. We zijn dé experts in implementeren. De visie van onze klanten maken we werkelijkheid. Scherp, soms provocerend én altijd motiverend. Daarbij introduceren wij het experiment als werkend principe. Dat levert organisaties op die blijvend vernieuwen.

*= ‘After Midnight’ is een concept van de Engelse professor Eddie Obeng en een bekende song van JJ Cale.

Pentascope. Succes ‘after midnight’.


Op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en inhoudelijke blogs over het vakgebied van organisatie ontwikkeling?
Hier vind je het aanmeldformulier.

strategie die energie geeft
processen die stromen
Cultuur die stimuleert

Strategie die energie geeft

Een goede strategie appelleert aan ‘hoofd’ (“de strategie is helder en relevant”), ‘hart’ (“ik kan me er aan verbinden”) en ‘handen”(“ik kan er concreet mee aan de slag”). Door met meerdere betrokkenen te werken aan kwaliteit èn acceptatie creëren we een strategie die energie geeft.

Processen die stromen

Aan de ‘harde’ kant van implementeren draait het om het creëren van werkende ideaalbeelden. Vaak gaapt er een kloof tussen de bedachte werkelijkheid en de praktijk. De ideaalbeelden over processen, systemen en structuren met teams ontwerpen en tot leven brengen is onze expertise.

 

Cultuur die stimuleert

Cultuur is de optelsom van interactiepatronen tussen mensen in een organisatie. Resultaten komen pas als teams zich echt committeren en als teamleden elkaar vervolgens aanmoedigen en aanspreken. Dat mogelijk maken gaat ook over leiderschap en teamsamenwerking.

 

Lees verder »

Oh help!

Processen in beeld maar kosten niet in de hand?

Procesflow - Flowmatig processen (her)ontwerpen Als processen beter moeten, brengen we de mensen die samen het proces uitvoeren bij elkaar. In vijf brownpaper sessies analyseren we de bestaande praktijk en herontwerpen we samen met de betrokkenen - interactief en in een positieve flow - uw processen. Op basis van de uitgangspunten van LEANmanagement en de Pentascope verandervisie. Wij mobiliseren uw kennis, kunde en ervaring, begeleiden het proces en dagen u met o...

Lees meer »

Continue verbeteren ingericht en toch geen commitment?

Interplay - Krachtig verbeteren in teams Intrinsieke motivatie is de brandstof van continu verbeteren. In drie teamsessies begeleiden we het team middels een op LEAN gebaseerde verbetercyclus om zelf verbeterdoelen te formuleren en zelf te bepalen hoe die als team te bereiken. De crux is: elkaar stimuleren en mobiliseren om de onderlinge afspraken waar te maken. De unieke Pentascope Interplay App speelt daarin een sleutelrol: continu verbeteren is dan weer leuk, stimuleren...

Lees meer »

Alle teamleden goede intenties en toch onvoldoende teamresultaat?

Synergie in samenwerking - Aansprekend samenwerken in teams Een organisatie heeft belang bij goed functionerende teams die samen het beoogde resultaat opleveren. In onze teamontwikkeltrajecten begeleiden wij teams bij de implementatie van duurzame veranderingen. De essentie is de verandering verankeren in het individuele gedrag en in de interactiepatronen tussen mensen. Dit doen wij door er niet alleen over te praten maar vooral door de mensen de verandering te laten varta...

Lees meer »

De verandering vraagt om fundamenteel ander leiderschap maar geen idee hoe en wat?

Leiderschapsontwikkeling: Insights Transformational Leadership - Leiderschap dat verbindt Organisaties moeten inspelen op steeds sneller veranderende markten, maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen. Hierdoor neemt de complexiteit waar organisaties mee te maken toe en moeten zij continu veranderen. De nieuwe leiders moeten hun mensen faciliteren, in hun kracht zetten en verbinden. Met leiders en andere stakeholders ontwikkelen we een gezamenlijk bee...

Lees meer »

Een helder beeld van de gewenste cultuur en toch stroop en sleur?

Ja zeggen en ja doen - Een cultuur die stimuleert De interventies zijn gericht op het doorbreken van blokkerende interactiepatronen. Een aanpak waarbij wij de organisatiecultuur beschouwen als gevolg, niet als oorzaak van de problemen. Aan de hand van vijf facetten doorbreken we patronen: het stimuleren van maximale bereidheid, werken aan bewustwording van contraproductief gedrag, het creëren van een aansprekende visie en ambitie, het ontwerpen van alternatieven en het in...

Lees meer »

heeft u nog vragen? Neem contact op met

Joos Jacobs

Joos Jacobs

Strategie, processen en cultuur

Cases

Eenduidige werkwijze afdelingen

Eenduidige werkwijze afdelingen

Klantproces

Onderzoek mogelijkheden voor een gedeeld klantproces voor jongeren op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarkt in de gemeentelijke ondersteuning.
Kwaliteit vóór tijd en geld

Kwaliteit vóór tijd en geld

Selectie en implementatie ERP systeem

Inschakeling van lijn- en gebruikersorganisatie heeft geleid tot een breed gedragen keuze voor het nieuwe ERP systeem en heeft de basis gelegd voor succesvolle implementatie.
Huis op orde

Huis op orde

Ketenflow

Het creëren van een meer professionele, doelmatige en doeltreffende organisatie met behoud van een respectvolle en vertrouwensvolle positie op het Chemiepark.

Hoe we werken

Implementatiekunst is voor mij – Wij maken wat echt leeft bespreekbaar en productief. Wij doorbreken ingesleten patronen. Binnen teams en tussen teams. Wij krijgen taaie processen in beweging.

Wij versterken wat krachtig is en nemen afscheid van wat niet werkt. Wij beginnen de verandering hier en nu, in het dagelijks werk.

Wanneer jeTomTom denkend – bij een organisatieverandering de snelste route naar een te scherpe eindbestemming kiest dan strand je waarschijnlijk halverwege in je eentje

Organisaties laten zich niet veranderen, maar veranderen zichzelf

Waar een wil is, is een weg – en waar een gezamenlijke wil is, leiden alle wegen naar het doel

Elke dag ontwikkelen levert meer op dan eens per jaar veranderen

Pentascope Puddin’

Pentascope pudding “The proof of the pudding
is in the eating”
"Je kunt er lang over praten... maar je moet het gewoon ervaren." Puddin's zijn korte, impactvolle interventies die een op zich zelf staand resultaat opleveren en je laten ervaren hoe wij werken.

Boeken

Gratis Ebook

Mini uitgave Implementatiekunst

Download ons gratis Ebook; de mini uitgave van Implementatiekunst, realistische kijk op veranderen en implementeren.

Meer publicaties
pentascope

Contact

Artikelen

Agenda

nov

Training Implementatiekunst
We leven in een tijdperk waarin je als organisatie voortdurend ontwikkelt. Je kunt eenvoudigweg niet stil ...  Lees meer »

sept

De ontdekking van het Noorden: SCAN FOR OPPORTUNITIES
Workshop met Engbert Breuker tijdens Noorderlink 2016 Lees meer »

sept

Participatie in control: De invloed van financiën op samenwerking met de gemeenschap
Participatie is hot! Alle gemeenten hebben er mee te maken. Op het moment speelt de transformatie van het ...  Lees meer »

Twitter