Usługi

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie:

Obsługi spedycyjnej

 • Finlandia, Polska i Polska, Finlandia
 • Chorwacja, Polska i Polska, Chorwacja
 • Słowenia, Polska i Polska, Słowenia
 • Włochy, Polska i Polska, Włochy
 • Estonia, Polska i Polska, Estonia

Przewóz ładunków niebezpiecznych ADR

 • Klasy 2 – Gazy
 • Klasy 3 – Materiały ciekłe zapalne
 • Klasy 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
 • Klasy 4.2 – Materiały samozapalne
 • Klasy 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • Klasy 5.1 – Materiały utleniające
 • Klasy 5.2 – Nadtlenki organiczne
 • Klasy 6.1 – Materiały trujące
 • Klasy 6.2 – Materiały zakaźne
 • Klasy 8 – Materiały żrące
 • Klasy 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
transport-adr

Spedycja ADR odbywa się przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem umożliwiającym transport ADR prawie wszystkich klas ADR (poza 1 i 7).

 • Przewóz ładunków cało pojazdowych oraz drobnicowych
 • Naczepy chłodnie i plandeki 13,6
 • Doradztwo w zakresie dokumentów dla wywozu towarów z UE
 • Pomoc w odprawie celnej towarów
 • Działania w ramach przedstawicielstwa w Urzędzie Celnym, oraz innych urzędach państwowych
 • Pomoc doradcza w kwestiach transportu i spedycji