Ústav Kontaktní osoba

AIU - Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky Ing. Josef Remeš
ARC - Ústav architektury prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
BZK - Ústav betonových a zděných konstrukcí Ing. Jan Koláček
Ing. Josef Panáček
EKR - Ústav stavební ekonomiky a řízení doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
Ing. Eva Vítková, Ph.D.
GTN - Ústav geotechniky Ing. Helena Brdečková
CHE - Ústav chemie Ing. Patrik Bayer, Ph.D.
Mgr. Martin Vyšvařil, Ph.D.
KDK - Ústav kovových a dřevěných konstrukcí doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
PKO - Ústav pozemních komunikací Ing. Martin Smělý
Ing. Iva Krčmová
PST - Ústav pozemního stavitelství Ing. Milan Ostrý, Ph.D.
SPV - Ústav společenských věd PhDr. Darja Daňková
Ing. et Ing. Barbara Andrlová
SZK - Ústav stavebního zkušebnictví doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.
THD - Ústav technologie stavebních hmot a dílců Ing. Nikol Žižková, Ph.D.
TST - Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Ing. Václav Rada, CSc.
TZB - Ústav technických zařízení budov Ing. Petr Horák, Ph.D.
Ing. Iva Ambrožová
VHK - Ústav vodního hospodářství krajiny doc. Ing. Helena Králová, CSc.
Ing. Daniel Marton, Ph.D.
VHO - Ústav vodního hospodářství obcí doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
VST - Ústav vodních staveb doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.