Výstupy

TYPNAZEVTERMÍNKLÍČOVÁ AKTIVITA
WorkshopWorkshop ZWCAD2014-05-30KA 05detail
WorkshopWorkshop Aplikace softwarových nástrojů PTV Visum a Vissim2014-05-30KA 05detail
KonferenceZávěrečná konference2014-05-28KA 05detail
Neformální setkáníNeformální setkání sekce MATERIÁLY2014-05-26KA 05detail
WorkshopWorkshop Monitoring v geotechnickém a dopravním stavitelství2014-05-22KA 05detail
WorkshopWorkshop Dřevařské dovednosti2014-05-20KA 05detail
WorkshopWorkshop spojený s exkurzí „Vodní dílo Šance“2014-05-07KA 05detail
Neformální setkáníZávěrečné setkání se spolupracujícími subjekty2014-05-06KA 05detail
WorkshopWorkshop Nátěrové hmoty2014-05-05KA 05detail
WorkshopSkleněný workshop2014-04-30KA 05detail
WorkshopWorkshop Matematické modelování v geotechnice2014-04-29KA 05detail
SeminářOdborný seminář FRP výztuže s exkurzí2014-04-29KA 05detail
SeminářOdborný seminář prefabrikáty s exkurzí2014-04-25KA 05detail
WorkshopWorkshop 4 – Vyhodnocení spolupráce2014-04-25KA 05detail
WorkshopWorkshop „Vodohospodářský význam VD Vír“ spojený s exkurzí2014-04-23KA 05detail
WorkshopCementářský workshop spojený s exkurzí2014-04-18KA 05detail
WorkshopWorkshop Zkoušení čerstvého betonu2014-04-17KA 05detail
SeminářSeminář „Profesionální praxe a ČKA“2014-04-17KA 05detail
WorkshopWorkshop „Použití bezvýkopových technologií“2014-04-16KA 05detail
WorkshopWorkshop spojený s exkurzí „Vodní dílo Troja-Podbaba a zdymadlo Miřejovice na vltavské vodní cestě“2014-04-14KA 05detail
WorkshopWorkshop Dřevařské dovednosti2014-04-13KA 05detail
WorkshopTeorie vs. praxe v oboru kovových, dřevěných a ocelobetonových konstrukcí a mostů2014-04-11KA 05detail
KonferenceKonference Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe2014-04-10KA 05detail
WorkshopWorkshop s exkurzí „Úpravna vody po rekonstrukci“2014-04-07KA 05detail
KurzKurz Softwarová podpora navrhování kovových a dřevěných konstrukcí (SCIA Engineer III)2014-04-07KA 04detail
WorkshopVyužití nových technologií při vypracování projektové dokumentace2014-04-04KA 05detail
KonferenceKonference Výstavba v souladu s krajinou2014-04-03KA 05detail
WorkshopGeotechnický workshop „Geofyzikální metody měření v geotechnice“2014-04-03KA 05detail
WorkshopWorkshop „Závlahové systémy Jižní Moravy“ spojený s exkurzí2014-04-02KA 05detail
WorkshopWorkshop Stavební fyzika v teorii a praxi III.2014-03-28KA 05detail
WorkshopWorkshop „Složení a vlastnosti přírodních vod“2014-03-27KA 05detail
WorkshopWorkshop Stavební fyzika v teorii a praxi II.2014-03-21KA 05detail
WorkshopWorkshop „Aplikace moderních technologií při návrhu stavebních konstrukcí“2014-03-21KA 05detail
KurzKurz Projektový management zaměřený na optimální tvorbu projektů2014-03-21KA 02detail
WorkshopWorkshop Stavební fyzika v teorii a praxi I.2014-03-14KA 05detail
KurzKurz Softwarová podpora navrhování kovových a dřevěných konstrukcí (SCIA Engineer II)2014-03-10KA 04detail
KurzKurz Principy efektivnosti v práci manažera stavební firmy – Komunikace a týmová spolupráce2014-02-28KA 02detail
KonferenceKonference Mobilita obyvatelstva 20142014-02-27KA 05detail
WorkshopWorkshop Jak efektivně zpracovávat fotografie v architektuře, stavebnictví, vědě a výzkumu2014-02-25KA 05detail
KurzKurz Sebepoznání, psychologická diagnostika, zaměstnání jako místo rozvoje osobnosti2014-02-24KA 02detail
SeminářSeminář Rekonstrukce a sanace2014-02-21KA 05detail
OstatníExkurze Pasivní dům – komentovaná prohlídka2014-02-19KA 05detail
WorkshopWorkshop Využívání specializovaného SW pro vyhledávání rizik - ROVS2014-02-17KA 05detail
WorkshopWorkshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb2014-02-17KA 05detail
SeminářSeminář BOZP2014-02-14KA 05detail
WorkshopWorkshop Obnovy obvodových plášťů budov2014-02-13KA 05detail
KurzKurz Podpora a rozvoj tvůrčí spolupráce2014-02-07KA 02detail
WorkshopWorkshop Architektonické vizualizace – Dělejte vizualizace jinak a lépe2014-02-06KA 05detail
WorkshopWorkshop Pojiva pro historické stavby2014-02-04KA 05detail
KurzKurz „Prezentace studentských portfolií v informačním portálu“2014-01-28KA 04detail
WorkshopWorkshop Zkoušení zdících prvků2014-01-22KA 05detail
WorkshopWorkshop Zkoušení cementů a jemnozrných cementových kompozitů2014-01-21KA 05detail
KurzKurz Akademická angličtina jako nástroj komunikace2014-01-09KA 02detail
Neformální setkáníNeformální vánoční setkání s partnery2013-12-12KA 05detail
SeminářSeminář "Profesionální praxe a ČKA" – Petr Hrůša2013-12-12KA 05detail
KurzKurz Projektový management zaměřený na optimální tvorbu projektů2013-12-05KA 02detail
Neformální setkáníNeformální setkání ve firmě Geodrill2013-11-26KA 05detail
KurzKurz Softwarová podpora navrhování kovových a dřevěných konstrukcí (SCIA Engineer)2013-11-25KA 04detail
WorkshopGeologický workshop na Hádech2013-11-22KA 05detail
WorkshopWorkshop Příprava a realizace developerských projektů2013-11-21KA 05detail
SeminářSeminář "Profesionální praxe a ČKA" – Marek Štepán2013-11-20KA 05detail
SeminářSeminář MOSTY2013-11-15KA 05detail
SeminářSeminář Modernizace železničního koridoru2013-11-08KA 05detail
WorkshopWorkshop Historie hornictví v západních Čechách2013-11-05KA 05detail
KurzKurz Softwarová podpora navrhování kovových a dřevěných konstrukcí (Dlubal RSTAB)2013-11-04KA 04detail
SeminářSeminář Ekologická a udržitelná doprava2013-10-30KA 05detail
WorkshopWorkshop Technologie převážně nevážně2013-10-29KA 05detail
WorkshopGeotechnický workshop na téma "Stavební jáma polyfunkčního objektu Smetanova 19, Brno"2013-10-23KA 05detail
SeminářSeminář Nemotorová doprava2013-10-21KA 05detail
SeminářSeminář Alternativní stavební pojiva2013-10-17KA 05detail
WorkshopWorkshop Zkoušení čerstvého betonu2013-10-17KA 05detail
WorkshopGeologický workshop v Hrubém Jeseníku2013-10-07KA 05detail
WorkshopWorkshop Procesy hlubinného zakládání – Pilotážní práce2013-10-04KA 05detail
WorkshopWorkshop Trvanlivost silikátových materiálů2013-09-26KA 05detail
KurzKurz Speciální technologie v praxi2013-09-23KA 04detail
WorkshopMezinárodní workshop Realizace staveb - teorie a praxe2013-09-11KA 05detail
WorkshopWorkshop s návštěvou staveniště základů bytových domů a podzemních garáží2013-06-06KA 05detail
KurzKurz Akademická angličtina jako nástroj komunikace2013-06-06KA 02detail
WorkshopWorkshop AutoCAD ve stavební praxi – Jak na stavební výkresy2013-05-29KA 05detail
SeminářSeminář Rychlokurz češtiny pro techniky2013-05-27KA 05detail
KurzKurz Akademická angličtina jako nástroj komunikace2013-05-16KA 02detail
WorkshopWorkshop „Vzorkovací techniky ve vodním hospodářství“ spojený s exkurzí2013-04-26KA 05detail
WorkshopWorkshop Grafický design a typografie pro začátečníky2013-04-24KA 05detail
WorkshopWorkshop AutoCAD ve stavební praxi – Kreslení a kótování2013-04-24KA 05detail
SeminářSeminář Hromadná doprava2013-04-18KA 05detail
WorkshopWorkshop „Řídící ventily ve vodárenství“2013-04-15KA 05detail
WorkshopWorkshop „Laboratoře mechaniky zemin společnosti GEOtest, a.s.“2013-04-15KA 05detail
WorkshopWorkshop Dřevěné podlahy2013-04-10KA 05detail
WorkshopWorkshop s exkurzí "Úpravna vody Černovír"2013-04-08KA 05detail
WorkshopWorkshop 2 – Energie v roce 20132013-03-29KA 05detail
SeminářSeminář Motorová doprava2013-03-28KA 05detail
KurzKurz "Principy efektivnosti v práci manažera stavební firmy"2013-03-28KA 02detail
WorkshopWorkshop Pasivní domy2013-03-20KA 05detail
WorkshopWorkshop Využívání specializovaného SW pro vyhledávání rizik2013-03-01KA 05detail
WorkshopWorkshop s návštěvou stavby podzemních garáží u Janáčkova divadla2013-03-01KA 05detail
WorkshopWorkshop Mikrosimulace dálniční dopravy2013-02-28KA 05detail
SeminářSeminář BOZP – Vyhledávání rizik na staveništi2013-02-20KA 05detail
Neformální setkáníÚvodní setkání s odbornými firmami2013-02-15KA 05detail
WorkshopWorkshop Problematika fyzikálně-chemických vlastností cementových kompozitů2013-02-12KA 05detail
KonferenceKonference v rámci projektu OKTAEDR2013-02-08KA 05detail
KurzKurz Rozdíly v komunikaci mezi muži a ženami2013-01-31KA 02detail
KurzKurz Jak nalézt harmonii ve svých emocích2013-01-30KA 02detail
KurzKurz „Prezentace studentských portfolií v informačním portálu“2013-01-28KA 04detail
WorkshopWorkshop „Kvalita ve stavebním zkušebnictví 2013“2013-01-24KA 05detail
WorkshopWorkshop „Instrumentace pro analýzu pitné vody“2012-12-03KA 05detail
Neformální setkáníNeformální setkání studentů se zástupci stavební praxe k tématice "Keramika" 2012-11-27KA 05detail
Neformální setkáníNeformální setkání na SSÚD Domašov2012-11-09KA 05detail
SeminářSeminář Dopravní inženýrství2012-11-06KA 05detail
SeminářSeminář Říční dřevo2012-10-25KA 05detail
Neformální setkáníNeformální setkání spojené s odbornou exkurzí - OHL ŽS Štítování2012-10-24KA 05detail
Neformální setkáníNeformální setkání spojené s exkurzí – Lichnov, Venušina sopka a Uhlířský vrch2012-10-19KA 05detail
Neformální setkáníNeformální setkání se spolupracujícím subjektem Keller-speciální zakládání2012-10-17KA 05detail
WorkshopWorkshop s odbornou exkurzí do laboratoří firmy Geostar2012-10-10KA 05detail
WorkshopWorkshop „Geologicko-geotechnická exkurze Hády“2012-10-05KA 05detail
WorkshopWorkshop 2012 – Setkání s partnery2012-05-04KA 05detail
Neformální setkáníNeformální setkání spojené s exkurzí do Sonocentra2012-10-03KA 05detail
Konference36. Mezinárodní věděcká konference2012-09-19KA 05detail