KONFERENCE

NázevMístoTermín
Konference Výstavba v souladu s krajinou Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, posluchárna D182 2014-04-03 - 2014-04-03
Konference MOBILITA OBYVATELSTVA 2014 Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno, posluchárna D182 2014-02-27 - 2013-12-27

WORKSHOPY

NázevMístoTermín
Workshop Monitoring v geotechnickém a dopravním stavitelství VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební (FAST), Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba 2014-05-22 - 2014-05-23
Skleněný workshop Klub Artissimo, dílna Skleněnka Jánská 12, centrum Brna 2014-05-16 - 2014-04-30
Workshop Matematické modelování v geotechnice Ústav geotechniky VUT FAST v Brně, Veveří 95, Brno 2014-04-29 - 2014-04-29
Geotechnický workshop Geofyzikální metody měření v geotechnice Fakulta stavební VUT v Brně, B316 a provozovna firmy GEODRILL 2014-03-17 - 2014-03-03
Workshop Stavební fyzika v teorii a praxi Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno, Ústav pozemního stavitelství, 3. patro, budova D, zasedací místnost D317 2014-03-14 - 2014-03-28
Workshop Jak efektivně zpracovávat fotografie v architektuře, stavebnictví, vědě a výzkumu Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno, budova A, přízemí, místnost A138 2014-02-25 - 2014-02-25
Workshop Architektonické vizualizace – Dělejte vizualizace jinak a lépe Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno, budova B, 4. patro, místnost 432 2014-02-06 - 2014-02-06
Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno, budova E, místnost E417 2014-02-14 - 2014-02-14
Zkoušení zdících prvků Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví - Veveří 95, 602 00 Brno, Budova E1, E108 2014-01-22 - 2014-01-22
Zkoušení cementů a jemnozrnných cementových kompozitů Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví - Veveří 95, 602 00 Brno, Budova E1, E108 2014-01-21 - 2014-01-21
Geologický workshop na Hádech Brno, geologické lokality v jižní části Hádecké plošiny 2013-11-22 - 2013-11-22
Workshop Příprava a realizace developerských projektů VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 8. patro, Rybkova 1, zasedací místnost ústavu R804 2013-11-21 - 2013-11-21
Workshop Historie hornictví v západních Čechách Západní Čechy 2013-11-05 - 2013-11-06
Geotechnický workshop na téma "Stavební jáma polyfunkčního objektu Smetanova 19, Brno" Brno 2013-10-23 - 2013-10-23
Workshop Technologie převážně nevážně Fakulta stavební VUT v Brně, laboratoře Ústavu technologie stavebních hmot a dílců 2013-10-29 - 2013-10-29
Geologický workshop v Hrubém Jeseníku Okolí města Jeseník 2013-10-07 - 2013-10-07
Workshop s návštěvou staveniště základů bytových domů a podzemních garáží v blízkosti centra Futurum Podzemní garáže a bytové domy v blízkosti obchodního centra KFC Brno FUTURUM 2013-06-06 - 2013-06-06
Workshop AutoCAD ve stavební praxi – Jak na stavební výkresy Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno, budova B, 4. patro, místnost bude upřesněna 2013-05-30 - 2013-05-30
Workshop Grafický design a typografie pro začátečníky Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno, budova B, 4. patro, místnost B414 2013-04-24 - 2013-04-24

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ

KURZY

NázevMístoTermín
Principy efektivnosti v práci manažera stavební firmy – Řízení rizik projektů Fakulta stavební, VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 8. patro, Rybkova 1, zasedací místnost ústavu R801 2014-03-21 - 2014-03-21
Kurz Podpora a rozvoj tvůrčí spolupráce Učebna Z263 na ÚSPV FAST VUT v Brně, Žižkova 17, 2. patro 2014-02-04 - 2014-02-04
Osobnostní rozvoj – Osobnostní dotazníky online 2014-02-10 - 2014-02-10
Principy efektivnosti v práci manažera stavební firmy – Komunikace a týmová spolupráce Fakulta stavební, VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 8. patro, Rybkova 1, zasedací místnost ústavu R801 2014-02-28 - 2014-02-28
Kurz Speciální technologie v praxi Učebny Fakulty stavební VUT v Brně, sídla spolupracujících firem a prostory vybraných staveb 2013-09-23 - 2013-12-02
Akademická angličtina jako nástroj komunikace mezi univerzitními vědeckými pracovníky a odbornými pracovníky ze stavební praxe – Skupina B Fakulta stavební, VUT v Brně, Žižkova 17, Brno, 2. patro, učebna Z250 2013-06-06 - 2013-06-07

SEMINÁŘE

NázevMístoTermín
Seminář Rekonstrukce a sanace Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno, budova A, místnost A321 2014-02-21 - 2014-02-21
Seminář „Profesionální praxe a ČKA“ – Petr Hrůša Fakulta stavební VUT v Brně, posluchárna D182 2013-12-12 - 2013-12-12
Seminář "Profesionální praxe a ČKA" – Marek Štepán Fakulta stavební VUT v Brně, posluchárna D182 2013-11-20 - 2013-11-20
Odborný seminář MOSTY Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno, budova E1, místnost E321 2013-11-15 - 2013-11-15
Seminář Rychlokurz češtiny pro techniky Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno, budova B, 4. patro, místnost bude upřesněna 2013-05-27 - 2013-05-27
Seminář Alternativní stavební pojiva Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav chemie 2013-10-17 - 2013-10-17

OSTATNÍ

NázevMístoTermín
Exkurze Vodní nádrž Šance Vodní nádrž Šance 2014-05-07 - 2014-05-07
Použití bezvýkopových technologií pro sanaci podzemních trubních vedení s důrazem na využití sofistikovaných materiálů a technologií pro opravy potrubí kanalizačními roboty Brno 2014-04-16 - 2014-04-16