Železničná preprava

skipmenu
kontajner-upr.
sklad-upr.
vlak-upr.
lo-2-upr.
lkw-upr.

more than just freight

 
preymesser.de

tomenu

Železničná nákladná preprava je vďaka pomeru výkon/cena/rýchlosť veľmi efektívnou alternatívou prepravy predovšetkým tam, kde je na strane odosielateľa aj príjemcu prístup k železničnej vlečke. Ale aj v prípadoch keď tomu tak nie je, môže byť železničná preprava v kombinácii s iným druhom prepravy časťou vhodného logistického riešenia prepravného zadania. Zloženie vozového parku železničných spoločností umožňuje prepravovať väčšinu bežných volne ložených aj kusových zásielok.

Zabezpečujeme:

  • vnútroštátne prepravy celovozových zásielok
  • medzinárodné prepravy celovozových zásielok po Európe a do / z niektorých krajín Azie
  • služby spojene s nakládkou, kontrolou, podajom, colným prejednaním vozových zásielok
  • poradenstvo
tomenu