Prekládka tovarov

skipmenu
kontajner-upr.
sklad-upr.
vlak-upr.
lo-2-upr.
lkw-upr.

more than just freight

 
preymesser.de

tomenu

Súčasťou každej nákladnej prepravy je aj manipulácia s tovarovými zásielkami. Predovšetkým v prípade kombinovaných prepráv je zvládnutie prekládky tovarov z jedného dopravného prostriedku na iný nevyhnutným predpokladom ich úspešnej realizácie. V rámci prepravných riešení zabezpečujeme v riečnych prístavoch na Dunaji, Mohane a Rýne v závislosti na ich technologických možnostiach:

  • prekládku a skladovanie kusových aj volne ložených zásielok
  • prekládku a skladovanie nadrozmerných zásielok
  • prekládku tekutých zásielok
  • poradenstvo
tomenu