Doplnkové služby

skipmenu
kontajner-upr.
sklad-upr.
vlak-upr.
lo-2-upr.
lkw-upr.

more than just freight

 
preymesser.de

tomenu

Poskytovanie doplnkových služieb zo strany prepravcu nie je pre samotnú prepravu zásielky nevyhnutné. Zákazník má možnosť voľby a pokiaľ si ich v prípade potreby zabezpečí prostredníctvom prepravcu, zvýši si svoj “užívateľský“ komfort.

V rámci komplexnej starostlivosti o zásielku zabezpečujeme jej poistenie, colno-deklaračné služby, triedenie, označovanie, kontrolu kvality a pod.

Odporúčame starostlivo zvážiť predovšetkým poisťovanie zásielok počas ich prepravy, nakoľko zodpovednosť dopravcov je limitovaná medzinárodne platnými dohovormi (napr. CMNI, CMR). Naviac škoda na zásielkach môže byť spôsobená aj inou na preprave nezúčastnenou stranou.


tomenu