Fot

smärtor

Fotens smärtbild

Fotbild

Foten består av 26 ben samt tre fotvalv, två länggående på ut respektive insidan av foten samt ett främre tvärgående. Kroppsvikten tas framför upp av ankelleden(övre språngleden) samt subtalara leden(nedre språngleden). Runt om dessa leder finns många ligament som stabiliserar och som vid olika stukningsvåld kan skadas. För fotens styrka står 8 muskelsenor som kommer ned från underbenet och passerar ankeln, alla kan skadas på olika sätt. Mest känd är kanske akillessenan som kan brista delvis eller helt.
Vid smärtor i foten är frågan hur skadan uppstod viktig: spontant utan orsak eller våld, om våld hur vreds foten, kom svullnad inom några minuter, kunde patienten fortsätta stödja. Dessa är viktiga frågor som hjälper fram till rätt diagnos och behandling.

Ledinflammation

Av de två fotlederna är det vanligast ankelleden som drabbas. Leden kan bli inflammerad efter kraftig stukning med eller utan blod i leden som irriterar. Reumatoid artrit, psoriasisartrit och gikt kan ge fotledinflammmation. Vid överansträngning av en fotled med artros kan ledinflammation bli resultatet med vilo - och nattvärk.
Ibland kan en broskbit lossna och ge återkommande attackvis huggsmärtor i fotleden vid gång plan mark samt nedför trappor. Broskbiten syns vanligen ej på röntgen och kan missas som smärtorsak.
Ledinflammation ska behandlas med kortisoninjektion, ledbrosket kan påverkan negativt vid långvarig inflammation. Lös broskbit kan försöka manipuleras ut ur leden, om ej resultat ev extirpation via operativt ingrepp.

Smärtor i ligament

Plantarfasciiten eller på svenska hälsporre är en kronisk irritation i mikroskopisk ärrvävnad där fotens senplatta fäster på hälbenet under hälen. Drabbar alla åldrar upp till ca 55-60 år, vanligen kvinnor. Tillståndet kan vara mycket plågsamt och kan ge besvär 1-2 år eller mer. Vanliga symptom är smärta under hälen framför allt första stegen på morgonen eller efter att ha suttit en stund. Röntgen ger ingenting, en sporre kan hittas hos helt besvärsfria. Många olika behandlingar är föreslagna, vår erfarenhet är att 1-2 kortisoninjektioner tillsammans med riktade skoinlägg ger bästa resultat utan några biverkningar.
Stukning av fotledens ligament är vanliga både i vardagslivet och framför allt inom idrotten och kan ge smärta, svullnad och risk för flera stukningar i framtiden med en instabil fot som resultat. Vanligast är s.k FTA ligamentet på foten utsida men även andra ligament kan skadas både på ut - och insidan av foten.
Vid samtliga ligamentskador är det viktigt med snabb mobilisering redan dagen efter skadan för att undvika kaotisk ärrvävnad och kronicifiering av tillståndet. Till detta kan djup tvärmassage, mobiliseringsövningar, funktionell träning användas. En kortisoninjektion kan ofta snabbt ta bort långvarig smärta om sätts på rätt ställe, ligamentet på insidan av foten (lig deltoideum) svarar klart bäst på injektion eventuellt tillsammans med inlägg.
Vid akut skada är det givetvis viktigt att utesluta fraktur, röntgen ger svaret.

Smärtor i muskelsenor

Om tåhävning ger smärta i vaden kan en bristning i gastrochnemiusmuskelns inre del vara orsaken s.k tennisleg. Behandlas med djup tvärmassage och TNS som kan påbörjas redan dagen efter skadan.
Om tåhävning ger smärta längre ned mot foten kan akillessenan, antingen själva senan eller dess fäste på hälbenet vara irriterat. Skadan kommer vanligen långsamt men kan uppstå abrupt, viktig då är att utesluta totalruptur av senan. Vid enbart inflammation/ irritation kan senan palperas öm och ibland svullen. Behandling kan bestå av hälinlägg, stretching, eccentrisk träning, djup tvärmassage, scleros, operation. Kortisoninjektion har mycket god effekt men får inte ges in i senan, enbart runt om senan. Dock stor återfallrisk vid löpsporter.
Muskelsenor på ut ( peroneussenorna)och insidan vid ankeln(tibialis posterior senan) kan bli inflammerade i sina senskidor och ge smärta och svullnad under avsevärd tid utan rätt behandling.
S.k benhinneinflammation "shin splints" ger smärta på framsidan av underbenet. Orsaken är ofta irritation från muskelsenövergången M tibialis posterior på baksidan av underbenet. Behandling är djup tvärmassage eller injektion med blandning lokalbedövningsmedel och kortison.

Mer information övriga sidor