Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W związku ze zwiększeniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, do dofinansowania wybrano wszystkie projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów.