​سایت فارسی در حال راه اندازی می باشد، در صورت تمایل به کسب اطلاعات لطفاً باشماره های زیر تماس حاصل فرمایید. 
۰۰۹۰ ۵۴۹ ۵۱۸ ۱۳۲۰ 
۰۰۹۰ ۵۵۱ ۱۱۰ ۶۷۷۶ 
کلیه تماس ها با وایبر،لاین،واتس اپ، تانگو، ایمو و...امکان پذیر است. 
امید راد