PRO-MET

Piły taśmowe typu WOOD

Piły taśmowe produkowane są ze stali stopowej narzędziowej o nazwie HS-SS o zarysie zęba WOOD-MIZER szerokości od 35÷50 mm, z dodatkowo hartowanymi zębami, ostrzone i rozwierane w kręgach po 100 i 150 m oraz zgrzewane na dowolną długość .

Stal na piły jest importowana z Niemiec z najlepszej firmy o nazwie HUGO SCHMIT Z – KALTWALZWERK – HARTEREI GmbH. Co. – koncern o światowej renomie. Stal oznaczona symbolem HS-SS to oryginalna stal, której skład został opracowany w wyniku wieloletnich badań, prób i błędów. HS to skrót nazwy firmy HUGO SCHMITZ, SS - znaczy stal stopowa. Jest to stal o najwyższej jakości zawierająca stop składników zgodnie z atestem:

certyfikat
  1. C 0,470 % - o zmniejszonej ilości węgla, co powoduje, że piły dobrze się zgrzewają na wszystkich zgrzewarkach.
  2. Mn 0,860 % -mangan powoduje, że stal odznacza się dużą wytrzymałością na rozciąganie.
  3. Cr 1,000 % - chrom zwiększa twardość ostrza i hartowność stali.
  4. Ni 0,510 % -nikiel powoduje, że stal dobrze się zgrzewa i zwiększa elastyczność narzędzia tnącego i odporność na uderzenia.
  5. Mo 0,960 % - molibden zmniejsza kruchość stali i poprawia jej hartowność.
  6. V 0,110% - wanad utrzymuje ostrze, powoduje drobnoziarnistość stali i zwiększa jej twardość. Istotną właściwością stali jest jej twardość HRc 44,9 – 46.

Uzębianie piły odbywa się na prasie z podziałką 22,25 mm x 180 zębów = 4005 mm. Dokładność podziału zębów można sprawdzić w dwojaki sposób:

  1. Przy cięciu na odpowiednią długość nakłada się dwa odcinki jeden na drugi i zęby muszą się idealnie pokrywać.
  2. Po zgrzaniu, włożyć piłę jedną w drugą tworząc ósemkę, zwisy, czyli przerwy między piłami są równe.( Trzeba pamiętać, że błędy się dodają i przy złym podziale zębów piły będą miały różne długości).

Hartowanie zębów pił odbywa się metodą indukcyjną, profesjonalnie. Operacja składa się z dwóch czynności:

  1. Nagrzania do temperatury 725°C + 30°C oraz schłodzenia,
  2. Odpuszczania w temperaturze 200°C – w wyniku odpuszczania zęby tracą naprężenia, dają się równo rozwierać, nie sprężynują.

Ostrzenie pił taśmowych wykonywane jest przy użyciu nowej technologii – 4 kręgi pił po 100 m umieszczone na odpowiednich rozwijakach ostrzy się jednocześnie poprzez ruch posuwisto-zwrotny . Tarcza borazonowa po każdym przejściu opada o 0.1 mm. Podczas 5 takich przejść popychacz przesuwa pakiet pił o następny ząb, a tarcza opadając dokonuje pięciokrotnego ostrzenia jednego zęba.

Rozwieranie (szrankowanie) – zęby w piłach są rozwierane i skręcane z dokładnością do 0.05 mm. Powoduje to, że skręcony i rozwarty ząb utrzymuje rozwarcie przez cztery ostrzenia.