Prisliste i norske kroner -  Gjelder fra 1/4-2016


Kurtasje for handel i aksjer, futures**, warrants, retter

Markedsplass: Norge Sverige Danmark USA
Bonuskunder* 0.03% 0.03% 0.03% 0.075%
Traderkunde*** 0.04% 0.04% 0.04% n/a
Standardkunde 0.045% 0.045% 0.045% 0.1%
Autogiro-kunde 2 dagers oppgjørskreditt 0.09%


«Tjueni-kurtasjen» Minimumskurtasje 29 NOK 0.2%      

* Bonuskunder er kunder som handlet for mer enn 10 mill kr foregående 31 dager
** Clearingavgift kommer i tillegg, se Oslo Clearing for prisinformasjon
*** Traderkunder er kunder som har hatt mer enn 15 sluttsedler foregående 31 dager i samme marked
OTC-aksjer i Norge: kurtasje 0,2 %, minimum 250 NOK
Kurtasje ved todagers oppgjørskreditt: 0,09%, minimum 119 NOK
Kurtasje ved telefonordre: 0,15%, minimum 200 NOK
BATS/Europa: 0,05%, minimum 250 NOK (+ 0,20 % transaksjonsskatt på franske aksjer)

Kurtasje for valutahandel: 49kr

Minstekurtasje aksjer, futures, warrants, retter
Markedsplass: Norge Sverige Danmark USA
Bonuskunder* 49 NOK 49 NOK 49 NOK 79 NOK
Traderkunde 69 NOK 69 NOK 69 NOK n/a
Minstekurtasje 79 NOK 79 NOK 79 NOK 89 NOK
Minstekurtasje intro 45 dager (gjelder ikke livkonto) 1 NOK 1 NOK 1 NOK n/a
Minstekurtasje, Autogiro-kunde 2 dagers oppgj.kreditt 119 NOK


Maksimumskurtasje aksjer, warrants, retter
Markedsplass: Norge Sverige Danmark USA
Bonuskunder 990 NOK 990 NOK 990 NOK n/a
Kurtasje for handel i opsjoner*
Markedsplass: Norge Sverige Danmark USA
Prosentsats 0.2% 0.2% 0.2% n/a
Minstekurtasje 95 NOK 95 NOK 95 NOK n/a

*Clearingavgift kommer i tillegg, se Oslo Clearing for prisinformasjon

Fondshandel
Netfonds tar ikke gebyr ved kjøp og salg av fondsandeler. Forvaltningskostnader og gebyrer fra de ulike fondsforvalterne varierer.
Se hvert enkelt fond for informasjon. Se også vår side om fondshandel.

Utlånsrenter (gjelder alle valuta) - Trapperente
0 - 2.000.000 5.65%
2.000.000- 10.000.000 4.95%
Over 10.000.000 4.15%

Bonuskunder får 4,95 % for andel av lånesum under 10 mill kr.

Eks. Lånesum kr 7.500.000 gir 5.65 % av 2.000.000 kr og 4.95 % av 5.500.000 kr.

Overtrekksrente 11.75%

Innskuddsrenter* - Trapperente
Saldo  
0-500.000 0.00%
500.001- 1.000.000 0.60%
1.000.001 - 0.75%

*Øvrige valuta 0.00 %

Eks. Innskudd kr 750.000 gir 0.00 % av 500.000 kr og 0.60 % av 250.000 kr.

Vekslingsgebyr - Valuta
Gebyr 50 NOK  Verdipapirlån
Utlånshonorar 0.20%
Lånerente, utlån 4.50%
Rente klientmidler 0.00%
Lånerente, innlån 4.50%
Tjenester
Software PrimeTrader 0 NOK
Betalingsoppdrag 0 NOK
Kontohold for ikke-aktive kunder* 30 NOK
Storinvestor avgift** for ikke-aktive kunder* 200 NOK
Depotavgift 0 NOK
Manuell inn- og utbetaling (utbetaling til registrert kontonummer). Konto i NOK 100 NOK/transaksjon
Uttak penger til utlandet 200 NOK/uttak
Flytting verdipapirer mellom internkontoer, Netfonds 100 NOK/papir (maks 500 NOK)
Flytting av norske, svenske og danske verdipapirer fra Netfonds 150 NOK/papir (maks 1000 NOK)
Frigivelse 300 NOK/papir
Flytting øvrige verdipapirer fra Netfonds 500 NOK/papir
Administrasjonsgebyr 500 NOK/tjeneste

*Ikke-aktive kunder: Ingen handler siste året.
**Beholdningverdi >100 000 NOK 31.12.

Abonnement, prisliste i norske kroner

Kursinformasjon i sanntid (pris pr måned)
Markedsplass: OSE OMX USA
Uten ordredybde - web 0 0 45 NOK
Uten ordredybde - PrimeTrader 20 NOK 10 NOK 45 NOK
Med ordredybde 140 NOK 120 NOK  
Profesjonelle brukere 380 NOK 450 NOK  
Opsjoner uten ordredybde inkludert 10 NOK  
Opsjoner med ordredybde inkludert 60 NOK  
 
Nyhetstjenester (pris pr måned)
Hegnar 0 NOK

Oslo Børs info 0 NOK

Hugin 0 NOK

TDN 500 NOK

Dow Jones Newswire 0 NOK

DJ Newswire feed USA 200 NOK

DJ Newswire feed Europa 300 NOK

SMS-tjenester 1 NOK/melding
 

Kapitalforsikringskonto

Kostnadene trekkes fra innbetalt sparebeløp
Administrasjonsgebyr 0,1% pr år
Risikopremie ca 3 kr/mnd pr 1.000.000 i sparebeløp*

* Gir 1% ekstrautbetaling ved død.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift Ingen åpne markeder
søndag 06/11-2016 17:18:22