Hop til indhold
Højesteret

Jens Peter Christensen, højesteretsdommer, professor, dr. jur. 

Født 1956 i Skive, dommer i Højesteret fra 2006.

Student 1975
Cand. phil. 1980
Cand. scient. pol. 1982
Lic. jur. 1990
Cand. jur. 1992
Dr. jur. 1997

Fuldmægtig i Københavns Kommune 1983-84
Adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 1984-85
Fuldmægtig i Undervisningsministeriet 1985-88
Kandidatstipendiat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet 1988-90, lektor i offentlig ret 1990-98
Professor i offentlig ret 1998-2011
Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret 1999-2000
Tillige undervisningsassistent i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet 1979-82, ved Københavns Universitet 1983-87 og ved Handelshøjskolen i København 1986-92, i erhvervsret 1992-94, i statsret ved Københavns Universitet 1987-97

Andre hverv m.m.

Fagkonsulent ved Jurist- og Økonomforbundets Forlag fra 1995
Censor i statskundskab ved Aarhus og Københavns Universiteter fra 1997
Medlem af forretningsudvalget for Nordisk Administrativt Forbund fra 1999
Medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens litterære afd. fra 2003
Medlem af Udvalget vedr. Undersøgelsesorganer 1994-96 (betænkning 1315/1996)
Medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 1995-98
Medlem af Folketingets Grundlovskomité 1996-99
Medlem af Udvalget om forholdet mellem minister og embedsmænd 1997-98 (betænkning 1354/1998)
Udpeget af Finansministeriet til at udarbejde udredningen ”Offentligt Ansatte Chefers Ansvar” udg. 1998
Medlem af Udvalget vedr. PET og FE fra 1998-2012 (betænkning 1529/2012) 
Medlem af Valgretsnævnet (senere Valgnævnet) fra 1999 til 2012
Formand for Ekspertgruppen vedr. indsigt i den kommunale administration 2002 (betænkning 1425/2002)
Formand for Valgretsudvalget 2003 (betænkning 1432/2003)
Formand for Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand (Spindoktorudvalget) 2003 (betænkning 1443/2004)
Medlem af Procesbevillingsnævnet 2004-06
Formand for Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret 2004 (betænkning 1472/2006)
Formand for Domstolsstyrelsens bestyrelse fra 2011
Formand for Valgnævnet fra 2012
Formand for Udvalget om særlige rådgivere (spindoktorer) 2012 (betænkning 1537/2013)
Formand for § 66-udvalget (lovforberedende udvalg til opfølgning på Farum-Kommissionens anbefalinger om afsættelse af borgmestre og forberedelse af byrådsmøder) 2012 (betænkning 1538/2013)
Formand for Udvalget om offentlig ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger fra 2014 (betænkning 1553/2015)
Formand for Udvalget om Undersøgelseskommissioner fra 2016
Formand for en række bedømmelsesudvalg vedr. erhvervelse af den juridiske doktorgrad og besættelse af juridiske professorater mv.

Har bl.a. skrevet:    

Den højere Uddannelse som Politisk Problem (1982)
Forfatningsretten og Det Levende Liv (lic.-afhandling, 1990)
Ministeransvar (disputats, 1997)
Offentligt Ansatte Chefers Ansvar (1998)
Domstolene – den tredje statsmagt (2003)
"Højesteret og statsmagten" i bogen Højesteret -  350
 år (2011)
Dansk Statsret (sammen med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) (2012)
Grundloven - atten  fortællinger (2013)                         
Grundloven med kommentarer (sammen med   Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) (2015)
”The Supreme Court in Today’s Society” i bogen The Supreme Court of Denmark (2015)
”Højesteret i dagens samfund” i bogen Højesteret (2015)
Dansk Statsret, 2. udg. (sammen med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) (2016)

Tildelt:                       

Gads Fonds Juristpris 1991
Filtenborgprisen 2003

Til top Sidst opdateret: 22-09-2016 
Højesteret seperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København K seperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk