Spotkania z Zabytkami
miesięcznik popularnonaukowy
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
ukazuje się od 1977 roku


= = = = =   U W A G A   = = = = =

Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami uprzejmie informuje, że od 2010 roku nowym wydawcą "Spotkań z Zabytkami" jest Fundacja "Hereditas". Pismo ukazuje się teraz raz na dwa miesiące, ale w podwójnej objętości. Pojedynczy egzemplarz kosztuje 12,- zł, prenumerata roczna 72,- zł.

Oto link do nowej strony redakcyjnej Spotkań z Zabytkami

Nowy wydawca przejął wszystkie zobowiązania wobec prenumeratorów. Zatem wszyscy, którzy w 2009 r. zamówili "Spotkania z Zabytkami" na rok 2010 - będą otrzymywać kolejne numery zgodnie z zamówieniem. Link do strony nowego wydawcy: http://www.fundacja-hereditas.pl


= = = = =   = = = = =   = = = = =ARCHIWUM "Spotkań z Zabytkami" za lata 2009, 2008, 2007 i 2006

Bibliografia 2000-2004
Bibliografia 1990-1994
Bibliografia 1986-1989
Bibliografia 1983-1985
Bibliografia 1977-1982GRUDZIEŃ  2009

  OD REDAKCJI - pdf

SPIS TREŚCI - pdf

WYBRANE ARTYKUŁY - pdf:

1. Rozmowa z Ewą Nekandą-Trepką,
Stołecznym Konserwatorem Zabytków


2. Tajemnice Jana Nepomucena z ul. Senatorskiej

3. Bazyliszek i inne osobliwościNagroda LAUR ROKU 20091% od podatku
dla organizacji pożytku publicznego

W tym roku wystarczy wpisać w PIT tylko nazwę organizacji i nr KRS:
- TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI
- KRS 0000131582

Prenumerata "Spotkań z Zabytkami"

= = = = =   N O W E   WARUNKI   PRENUMERATY   = = = = =

Numery archiwalne

Można je nabyć w cenie 5 zł za egzemplarz. Informacje pod numerem telefonu: (22) 629-62-26.