ROSKILDES MUSIKHISTORIE /

OM PROJEKTET

*

Visionen bag projekt Roskildes Musikhistorie

Indledning
Roskildes musikhistorie omfatter en masse vigtige historier, der venter på at blive fortalt. Historier som vi kan lære af, og som kan være med til at kvalificere de visioner, der skal føre Roskilde ind i fremtiden som Musikby. Derfor har en række frivillige i samarbejde med kulturelle aktører og institutioner i Roskilde taget initiativ til projektet Roskildes Musikhistorie. Projektet er desuden en del af Roskilde kommunes planstrategi Musikbyen Roskilde.

Formål
Formålet med projektet er, at indsamle, dokumentere og formidle Roskildes musikhistorie. Musikhistorien skal synliggøre de traditioner og ressourcer, som har gjort Roskilde til den by, den er i dag. Herved underbygges og kvalificeres grundlaget for byens videre udvikling. Projektet skal være med til at skabe netværk blandt kulturelle aktører, institutioner og erhvervsliv og kan også stimulere til forskning på området. Projektet vil forhåbentlig føre nye initiativer med sig, således at Roskildes musikhistorie bliver starten på en proces, der rækker langt ud i fremtiden.
Projektet består af tre vigtige dele: Dokumentation, Historisk refleksion og Formidling.

Dokumentation
Første skridt på vejen mod at skrive Roskildes Musikhistorie er indsamling af fakta. Der findes mange forskellige kilder, der hver især fortæller en vigtig del af musikhistorien: Folk som har været med til at gøre Roskilde til den Musikby, den er i dag, sidder med oplevelser og førstehåndsviden, det er vigtigt at få indsamlet og nedskrevet før det er for sent. Desuden findes breve, dokumenter, udgivelseslister, anmeldelser, avisartikler, spændende genstande og så selvfølgelig musikken selv; Lydklip, indspilninger m.m. Alt har i første omgang interesse, da alle disse fakta i en bearbejdet form udgør dokumentationen af Roskildes musikhistorie. Indsamlingen er allerede i gang. Yderligere information hos Roskilde Museum eller Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

Historisk refleksion
Når indsamlingsarbejdet er tilendebragt, og der er skabt et overblik over området som helhed, skal der udvælges. Det udvalgte materiale skal bearbejdes historisk i forhold til en grundigere belysning af de områder af musikhistorien, som enten giver Roskilde sit særpræg, eller peger frem i tiden og kan understøtte strategien Musikbyen Roskilde.

Projektet er som helhed ikke tænkt som et forskningsprojekt, men som et formidlings- og dokumentationsprojekt, da musikhistorien skal have almen interesse for en meget bred målgruppe. Projektets dokumentationsdel vil dog forhåbentlig lægge en vigtig grund til videre forskning i emnet som særligt interesserede har mulighed for at tage op.

Formidling
Projektet skal resultere i en række konkrete produkter: Først og fremmest en videreudvikling af dette internetsite, der løbende under processen opdateres med informationer og konkret dokumentation i form af tekst, lydklip, billeder og video. Derudover tænkes der produceret udstillinger i og evt. en bogudgivelse.

> Tilbage til top

*

¤
¤
¤

¤
¤

ROCK OG POP
JAZZ
KLASSISK
FOLKEMUSIK
¤
¤