FRAGERUS FASTIGHETER

Halmstad


UPPDRAGSBESKRIVNING

Transaktionen, som genomfördes i mars 2016, utgjorde försäljningen av halva högskoleområdet i Halmstad. Största hyresgäst är Högskolan i Halmstad i kombination med närbesläktad verksamhet, men även kontorshyresgäster. Förvärvar gjorde det nybildade bolaget ”Intea Fastigheter” vilket har sitt ursprung från Vacse.

SNABB FAKTA

Kund: Fragerus Fastigheter
Geografi: Halmstad
År: 2016
Köpeskilling: Ej officiellt (+500 MSEK)

Liknande Referenscase