{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Načelnik Semir Efendić predstavio medijima svoj novi izborni program "Novi Grad 2020"

7.9.2016. u 13:41
1.516
79
Načelnik Semir Efendić predstavio medijima svoj novi izborni program "Novi Grad 2020"
1.516
Načelnik Semir Efendić predstavio medijima svoj novi izborni program "Novi Grad 2020"
Foto: Jelena Nišić/Klix.ba
Danas je u “Hotelu Sarajevo” održana konferencija za javnost SDA Novi Grad Sarajevo na kojoj je predstavljen novi izborni program aktuelnog načelnika i istodobno kandidata za naredni mandat, Semira Efendića.
Prije Efendića novinarima se obratio predsjednik SDA Novi Grad Sarajevo Huso Ćesir, a nakon njega nosilac liste za Općinsko vijeće dr. Rusmir Baljić, inače šef Klinike za infektivne bolesti KCUS, predstavio je 36 kandidata za Općinsko vijeće, naglasivši kako je program načelnika moguće provesti stabilnom većinom u OV. “Pred nama su veliki projekti i program koji će Novi Grad trajno pozicionirati kao jednu od najrazvijenijih Općina u BiH”, kazao je Baljić.

Predsjednik Stranke Ćesir je naglasio kako je SDA Novi Grad imala hrabrosti i vizije dati šansu mladom i sposobnom čovjeku koji je zajedno sa njegovim timom promijenio okolnosti u najmnogoljudnijoj općini u BiH. “Pobjeda SDA i Efendića u Novom Gradu i sve ono što se dešavalo u protekle četiri godine donijeli su novu vrijednost u politici, i vratili povjerenje u političare”, kazao je Ćesir.

Nismo svi isti, istakao je Ćesir, i Efendić je to pokazao svojim načelničkim angažmanom. Nevjerovatno mnogo je toga postignuto u proteklom mandatu. Novi Grad više nije onaj isti. To više nije ona općina o kojoj se izvještavalo samo u crnim hronikama.

Općinsko vijeće na čelu sa našom Edinom Gabela radilo je u punom kapacitetu protekle četiri godine i donošenjem strateških odluka stvaralo pretpostavke za razvoj koji je postignut. Ipak, pred nama je još puno toga što treba uraditi i mi smatramo da su i dalje Novom Gradu potrebni naši najbolji kadrovi, kao što su Efendić, Baljić, Gabela, i ostali kandidati koje je Općinski odbor SDA kandidovao za predstojeće izbore.

Najveći interes mediji su pokazali za predstavljanje novog programa načelnika Efendića “Novi Grad 2020”.

Efendić je istakao da je program “Pokrenimo Novi Grad zajedno” sa kojim je pobijedio na izborima prije četiri godine u najvećoj mjeri realiziran, a dio velikih projekata čija je realizacija započela u proteklom mandatu realizirat će se u narednom periodu.

Projekti kao što je izgradnja Devete transverzale čije je realizacija započela, Sportsko rekreativnog centra sa otvorenim bazenima na Dobrinji, Osnovna škola na Aneksu, izgradnja sistema vodosnadbijevanja naselja Zabrđe, Sokolje i Briješće, realizirat će se u narednom periodu u skladu sa planiranom dinamikom iz sredstava planiranih budžetom Općine Novi Grad i ostalih institucija sa kojima su projekti započeti.

Također, projekat izgradnje “Kongresnog centra Sarajeva” za koji je u proteklom periodu usvojena provedbeno-planska dokumentacija, izrađen idejni projekat, izdata urbanistička saglasnost i stvoreni preduslovi za odabir investitora, ostaje jedan od prioriteta čija će izgradnja promijeniti „lice“ Novog Grada. Ovaj veliki projekat trajno će promijeniti sliku Sarajeva i upisati glavni grad BiH na listu svjetskih sajamskih i kongresnih gradova.

Izvodi iz programa "Novi Grad 2020"Infrastruktura

Uređenje urbanih cjelina Alipašinog Polja, Dobrinje, Saraj-Polja, Olimpijskog Sela, Otoke, Čengić Vile, na način da se riješi problem saobraćaja u mirovanju izgradnjom dodatnih parking i garažnih površina, fizičkom blokadom pješačkih zona i njihovim novim uređivanjem, popločavanjem i sanacijom, uređenjem zelenih površina u naseljima, obogaćivanjem dodatnom hortikulturom, cvijećem, sadnicama, prostorima za odmor, i dječijim igralištima. Ovaj projekat čija je implementacija već započela kroz uređenje šetnice na Bulevaru Branilaca Dobrinje, izgradnju šetnice od zgrade Općine do Nedžarića, rekonstrukciju Teheranskog trga na Saraj Polju i centralnog trga u C fazi Alipašinog Polja, upotpunosti će promijeniti lice Novog Grada i učiniti jednim od najljepših dijelova našeg grada.

Saniranje i asfaltiranje lokalnih nekategorisanih cesta u padinskim dijelovima općine, proširenje glavnih naseljskih saobraćajnica u skladu mogućnostima, naročito saobraćajnica kojima se odvija gradski prijevoz kombi vozilima, izgradnja oborinskih kanala čije nepostojanje često uzrokuje propadanje saobraćajnica kao i klizišta, izgradnja kanalizacione mreže u naseljima u kojima je to tehnički moguće obzirom na postojanje recipijenata, izgradnja javne rasvjete u ulicama gdje ne postoji i sanacija dotrajale rasvjete kako je to urađeno u Saraj-Polju, gdje je zamijenjena stara neefikasna novom koja troši tri puta manje električne energije. Naročito je važno zamijeniti dotrajalu rasvjetu na parking prostorima.

- Izgradnja sportske dvorane uz školu Umihana Čuvidina u Boljakovom Potoku, za šta je već izrađen glavni projekat, izdata urbanistička saglasnost i riješeni imovinsko pravni odnosi.
- Nastavak izgradnje sadržaja u Centru “Safet Zajko”, mali nogomet, multinamjenska dvorana za pojedinačne i ekipne sportove, rekonstrukcija postojećih objekata za potrebe programa edukacije.
- Izgradnja sportske sale škole u Dobroševićima za koju već postoji projekat i izdata urbanistička saglasnost.
- Sanacija krovova i fasada u skladu sa mogućnostima, posebno na objektima gdje su još prisutna znatna ratna oštećenja kao što je zgrada “Pancirka” na Dobrinji, kao i zgrade na Saraj Polju koje su bile na prvoj liniji odbrane.

Saobraćaj

Nastavak gradnje gradskog autoputa kroz pojas željezničke pruge reduciranjem broja, i modernizacijom pružnih kolosijeka, prema željezničkoj stanici Sarajevo. Ovaj veliki projekat prirodni je nastavak Lota 2C Sarajevske zaobilaznice i mora se posmatrati kao projekat od šireg društvenog značaja za glavni grad u čijoj realizaciji trebaju učestvovati pored općina Novi Grad i Novo Sarajevo, Kanton Sarajevo i Federacija BiH.

Izgradnja dijela 12. transverzale od spoja sa A transverzalom kod Međunarodnog aerodroma Sarajevo do Stupske petlje čime se Međunarodni aerodrom Sarajevo povezuje sa autoputem, ali i A transverzala, i preko nje gravitirajući dio Novog Grada također kvalitetnije sa 4 saobraćajne trake povezuje sa autoputem. Radi se o 1,5 km saobraćajnice gdje je većina imovinsko pravnih odnosa riješena i koja se nalazi na teritoriji općina Novi Grad i Ilidža.

Izgradnja dijela 11. transverzale od Nedžarića do Dobrinje kojom je prema urbanističkom planu grada Sarajeva i regulacionim planovima planiran i tramvajski koridor. Ovo je veoma skup projekat i što se tiče imovinsko pravnih odnosa i izgradnje, ali treba početi sa aktivnostima. Prilikom izgradnje A transverzale već je izgrađen most na rijeci Dobrinjci na kojem se nalazi i planirana raskrsnica između 11. i A transverzale. U narednom četverogodišnjem periodu realno je da se izgradi prva faza 11. transverzale od Bulevara branilaca Dobrinje do A transverzale.

Privreda

Nastavak dobrih praksi iz dosadašnjeg perioda, sufinansiranje kredita za privredu, uređenje industrijskih zona, prekvalifikacija radnika za deficitarna zanimanja, poljoprivreda...

Turizam

Obzirom da je turizam kao grana privrede u velikom zamahu u Bosni i Hercegovini, a naročito u glavnom gradu čiji dio je i općina Novi Grad, ovoj grani privrede mora se posvetiti posebna pažnja. Kako je naša općina relativno mlada i nema kulturno- historijskih spomenika kao što je npr. slučaj sa Općinom Stari Grad, smatramo da je potencijal u činjenici da turisti koji dolaze u Sarajevo iskazuju veliki interes za period odbrane 1992.-1995. U tom smislu, značajan broj turista mogu privući izgradnja Memorijalnog kompleksa Žuč koja je već započela, otvaranje ratnog tunela D-B sa Dobrinjske strane ili njegovo otvaranje u cijeloj dužini, i kvalitetna prezentacija ostalih lokacija na našoj općini, važnih za period 1992.-1995.

- Pored navedenog, potrebno je sistemski raditi na obogaćivanju ukupne ponude, stvaranju uslova za izgradnju hotela i drugih smještajnih kapaciteta koji Sarajevu nedostaju, a naročito Općini Novi Grad.
- Otvaranje depadansa Muzeja Sarajeva u sklupu ljetne kuće Žiga koja se sada nalazi u Nedžarićima;
- Obnova ljetne kuće i bašte Merhemića u Halilovićima i uključivanje u kompleks Centra “Safet Zajko”. Ovaj objekat 1949. godine proglašen je kulturnim spomenikom, međutim nije preživio ratna razaranja, ali ga je na osnovu dokumentacije i ostataka na terenu moguće kvalitetno restaurirati.
Ograđivanje kompleksa Park šume Mojmilo gdje Općina ima u vlasništvu oko 10 hektara zemljišta, i prema pozitivnim iskustvima Centra “Safet Zajko”, upravljanje kompleksom i izgradnja sadržaja, kao što je vidikovac na vrhu brda Mojmilo sa ugostiteljskim i drugim sadržajima.

Socijalna politika

Nastavak podrške kroz nekoliko programa Općine koji su već postali prepoznatljivi kao što je finansijska podrška porodicama sa troje i više djece, naknade za stopostotne ratne vojne invalide koja se iz općinskog budžeta isplaćuju jedino u našoj općini, izdvajanje značajnih sredstava iz općinskog budžeta za pomoć u liječenju teško oboljelih itd.

Podrška iz budžeta – približavanje ili izjednačavanje primanja nezaposlenih porodilja sa onima koje su zaposlene. Smatramo da se radi o sistemskoj anomaliji gdje se iz socijalnih fondova za istu namjenu isplaćuju različite naknade za nezaposlene i zaposlene porodilje.

Sufinansiranje kredita za rješavanje stambenog pitanja mladih po modelu koji je već razvijen za potrebe privrede

Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: