Instalacja anten satelitarnych

Telewizja satelitarna

telewizja satelitarna

Wybór anteny do odbioru telewizji satelitarnej

Parametrem najistotniejszym dla jakość odbioru satelitarnego jest wielkość anteny.  Do zastosowań indywidualnych w obszarze Polski optymalną średnicą jest 85 cm. Sprzedawane są wprawdzie anteny o wymiarze 60 cm ale jakość odbioru jest dużo gorsza i silnie zależy od warunków atmosferycznych.  Jedynie mieszkańcy zachodniej Polski odbierający głównie programy  z Astry mogą być z niej zadowoleni. Przy odbiorze niektórych programów z Hot Birda i dalszych satelitów na ekranie pojawiają się "dropy", a w przypadku odbiorników cyfrowych efekt pikselizacji lub całkowity zanik odbioru. Przy złych warunków lokalizacji anteny, np. we wschodniej części Polski lub gdy zasięg odbioru anteny jest częściowo ograniczony przez drzewa lub budynki jedynym wyjściem jest większa antena.  Produkowane są w średnicach 95, 100, 110, 120 cm i większe, nie należy przesadzać z wielkością anteny, gdyż przy dużych wymiarach pojawiają się problemy montażowe. Konstrukcja takiej anteny musi być bardzo solidna, a przez to jest droższa. 
Warto też zwrócić uwagę z czego wykonana jest czasza anteny, najtańsze są z blachy stalowej, są ciężkie i szybko rdzewieją, nie dużo droższe są z aluminium, za to są lekkie i odporne na korozję oraz najdroższe są wykonane z tworzyw sztucznych jednak ich jakość zależy od technologii produkcji, niektóre dają gorsze efekty niż aluminiowe.

MENU

Serwis Tv

Programy Freeware

Schematy Tv

Schematy OR

Programy SAT

Złącza audio-wideo

Forum dyskusyjne - elektronika

Nawigacja GPS

linki

Anteny paraboliczne

W początkowym okresie telewizji satelitarnej anteny paraboliczne były powszechnie stosowane, konwerter umocowany jest dokładnie w środkowej, ogniskowej części czaszy, takie jego usytuowanie powoduje, że zasłania on część wiązki przychodzącej z satelity.  Antena wykierowana jest w górę, więc na powierzchni czaszy może gromadzić się śnieg i jakość odbioru zmienia się w zależności od warunków atmosferycznych. Montaż takiej anteny stwarza większe problemy, bo jej maszt mocujący musi być w większej odległości od ściany.  Obecnie sporadycznie spotyka się anteny paraboliczne u indywidualnych odbiorców, nadal są stosowane tylko przy wielkich wymiarach czaszy.

Anteny offsetowe

Obecnie najpopularniejsze są anteny offsetowe, czasza nie jest już ukształtowana jako część sfery kuli jak to miało miejsce w antenie parabolicznej, konwerter umocowany jest w dolnej części, dzięki czemu płaszczyzna czaszy uzyskała bardziej pionową pozycję.  W takiej konstrukcji nie ma negatywnych skutków zasłaniania wiązki z satelity przez konwerter więc anteny o porównywalnej średnicy co paraboliczne dają większy zysk antenowy. Prawie pionowa pozycja ułatwia montaż przy ścianie i nie gromadzi się w czaszy śnieg i woda.

Odbiór z kilku satelit przez jedną antenę

Antena z pojedynczym konwerterem ustawiona jest tylko do odbioru programów z jednej pozycji satelitarnej.  Aby odbierać programy z dwóch lub więcej satelitów trzeba mieć możliwość obracania anteny lub umieścić obok konwertera głównego dodatkowe konwertery zezujące.

Do obracania anteny produkowane są różne obrotnice i siłowniki.  Najprostsze konstrukcje zapewniają obracanie anteny przez przekładnie napędzane silnikiem, gdzie użytkownik steruje dwoma przyciskami przesuwając antenę do momentu gdy obraz na ekranie nie będzie miał zakłóceń.  Kolejnym udogodnieniem jest gdy obrotnica wyposażona jest w pozycjoner, który zapamiętuje kilka pozycji i przełączanie następuje przez wybór z pilota lub odpowiednich klawiszy.  Pełny komfort zapewnia jednak pozycjoner, który jest sterowany bezpośrednio z tunera satelitarnego.  Tylko niektóre tunery udostępniają taką możliwość aby w menu programowania dla każdego programu była przypisana odpowiednia pozycja satelitarna, w takim przypadku obrót anteny następuje automatycznie przy zmianie programu na kanał z innego satelity.

Konwertery zezujące

Prostszym rozwiązaniem niż obracanie całej anteny jest dodatkowy konwerter zezujący, montowany jest on obok głównego konwertera na specjalnym uchwycie.  Wadą takiego rozwiązania jest to, że wielkość wiązki z satelity odbieranej przez konwerter zezujący jest mniejsza niż w przypadku gdyby był on umieszczony w "ognisku" czaszy.  Na takie rozwiązania mogą sobie pozwolić tylko posiadacze dużych "talerzy" powyżej 85 cm. Przy czaszy 110 cm sprawdza się nawet montaż kilku konwerterów do odbioru wielu pozycji satelitarnych.  Konwertery montuje się na specjalnym uchwycie: multifeed.  W zastosowaniach profesjonalnych czasza anteny multifeed jest tak ukształtowana, że każdy konwerter znajduje się w ognisku.

Dla odbiorców programów w Polsce interesujące są głównie programy z satelity: Astra 19,2E i HotBird 13,0E, takie potrzeby zaspakaja pojedyncza antena z dwoma konwerterami.  W pozycji środkowej umocowany jest konwerter dla satelity HotBird, musi on być w ognisku czaszy bo sygnał z tego satelity jest słabiej odbierany.  Do odbioru z Astry wystarczy konwerter umieszczony z boku w odpowiedniej odległości.

Precyzyjne ustawienie anteny ma ogromny wpływ na jakość odbioru, nawet niewielkie odchylenie może powodować bardzo zły odbiór lub całkowity zanik programu. W przypadku ustawiania anteny z dodatkowym konwerterem zezującym, regulację trzeba zacząć od słabszego sygnału, czyli z HotBirda. Do ustawiania anteny pomocny jest wskaźnik sygnału który można kupić w specjalistycznych sklepach, z jego pomocą można dokładnie wyregulować antenę bez potrzeby kontrolowania na ekranie telewizora. W przypadku braku wskaźnika trzeba mieć możliwość bezpośredniego patrzenia na ekran przy regulacji anteny.  Trzeba mieć pewność, że tuner jest ustawiony na program z satelity HotBird i dopiero wtedy można powoli obracać anteną aż pojawi się program.  Gdy już będzie odbierał najsilniejsze programy, regulacje trzeba powtórzyć dla programów o najsłabszym sygnale dokładnie regulować w poziomie i pionie. Prawidłowo ustawioną antenę trzeba dobrze skręcić aby nie przestawiała się samoczynnie.  Konwerter zezujący ustawiamy dopiero gdy antena jest stabilnie przymocowana i wyregulowana dla HotBirda.  Tuner trzeba przełączyć na program z Astry i ustawić konwerter w położeniu zapewniającym najlepszy odbiór. 

Najprościej jest podłączyć do tunera dwa konwertery gdy tuner posiada dwa wejścia, wtedy wystarczy w menu przypisać każdemu programowi odpowiedni numer konwertera.  Jeżeli posiadamy tylko jedno wejście w tunerze, trzeba dokupić dodatkowy przełącznik.  Może to być prosty trójnik z przełącznikiem lub przełącznik sterowany z tunera, gdzie do wyboru konwertera wykorzystuje się sygnał przełączający wysyłany tym samym przewodem antenowym, w przypadku tunerów analogowych może to być sygnał 22kHz, a w nowoczesnych tunerach cyfrowych sygnał DiSEqC i odpowiedni przełącznik przy antenie.  Takie rozwiązanie jest korzystne gdy antena jest daleko od tunera, bo nie trzeba prowadzić dwóch kabli.

 

Informacje

Skopiuj te porady w formacie PDF (Acrobat Reader) przystosowanym do wydruku: TUTAJ

Większość tunerów ma już fabrycznie zaprogramowane wszystkie programy, a tunery cyfrowe pobierają listy programów od operatora za pośrednictwem satelity, w przypadku gdy użytkownik chce ręcznie zmieniać kolejność programów proponuję skorzystać z wykazu kanałów zamieszczonych TUTAJ.


 

Naprawa telewizorów - Wrocław

 

 

Kancelaria Adwokacka - Warszawa. Adwokat - porady online