-

-

-


Nederlands Genootschap voor Heraldiek

Dutch Heraldry Society

-

Home ---- Bestuur ---- Vrienden ---- Blazoen ---- Wapenbrieven ---- Heraldische dag ---- Links

-

 

-

-

De Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) is door het huidige bestuur opgericht in Hilversum op 18 november 2014.

Het bestuur maakt zich zorgen over de afkalving en versnippering van het ‘heraldisch landschap’ in Nederland en tracht dit een halt toe te roepen en in positieve zin om te buigen middels een onafhankelijke organisatie op dit gebied.

De stichting NGH streeft het volgende na:

Het bevorderen van de uitoefening van de heraldiek (de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van heraldische wapens) als cultureel erfgoed in Nederland maar ook daar buiten en het verrichten van wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Belangrijke activiteiten van het NGH zijn:

- Uitgave van het heraldisch tijdschrift Blazoen.
- Registratie van heraldische wapens en wapenbrieven.
- Onderhoud van de website van het Genootschap.
- Organisatie van een
Heraldische dag eenmaal per jaar.

Als u de heraldiek een warm hart toedraagt, kunt u vriend worden van de stichting vanaf 25 euro per jaar.

Wanneer u als vrijwilliger een bijdrage wilt en kunt leveren, dan bent u van harte welkom.

Voor informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij het secretariaat.


Like onze pagina op Facebook

-

-

 

-© NGH
sinds 2014

Sitemap

-