O mnie

Chwastniewska Danuta

dchwastniewska

Wykształcenie:

 • magister pedagogiki specjalnej – (Uniwersytet Wrocławski)
 • absolwentka podyplomowych studiów „Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci
 • młodzieży z trudnościami” (Uniwersytet Wrocławski)
 • absolwentka Kursu Kwalifikacyjnego Terapii Pedagogicznej (Gdańsk – OLPI)).

Doświadczenie zawodowe:

Prowadziłam w latach 1979-1983 szkołę wiejską  w górach, a następnie  przez ponad 20 lat pracowałam w szkole jako nauczyciel, terapeuta i wicedyrektor.
Za swoją pracę otrzymałam dwukrotnie nagrody Prezydenta Miasta Gdyni i Kuratora Oświaty w Gdańsku.
Od wielu lat prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, osobami upośledzonymi w stopniu lekkim, wykorzystując w swojej pracy najnowszą wiedzę z dziedziny neurodydaktyki.   
Prowadzę szkolenia w zakresie szeroko rozumianej terapii pedagogicznej, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami, diagnozy interdyscyplinarnej, wyposażania uczniów w kompetencje kluczowe, czyli umiejętność czytania, pisania, liczenia,  neurodydaktyki – nauczania i uczenia się w sposób przyjazny mózgowi i wiele innych              (patrz: www.wyspa.edu.pl).

Publikacje:

 • Współautorka serii podręczników do nauki o języku wydanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz Nową Erę.
 • Autorka podręczników „Ortograffiti” wydanych przez wydawnictwo Operon.
 • Twórczyni innowacyjnej  metody 101 kroków w nauce czytania i pisania zawartej w  elementarzach „Poczytam ci, mamo!” i książkach do kaligrafii „Napiszę ci, mamo!” wydanych przez Wydawnictwo i Ośrodek Innowacji Edukacyjnych – Wyspa.
 • Autorka serii gier edukacyjnych GRAMISIE przygotowujących do nauki czytania, wydanych we współpracy z firmą Alexander.
 • Autorka artykułów:

  • „Zaburzenia emocjonalno-motywacyjne u ucznia z dysleksją” w: „Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka – aspekty diagnostyczne i terapeutyczne” pod red. A. Czapigi
  • „Metoda 101 kroków w nauce czytania” w: „Zrozumieć, żeby pomóc” pod red. I. Pietras, G. Krasowicz-Kupis;
  • „Czytanie i pisanie jako kompetencje kluczowe w dalszej nauce dziecka” w: „Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej” pod red. A. Jakubowicz-Bryx;
  • cykl artykułów w Gdyńskim Kwartalniku Oświatowym na tematy związane z dysleksją i kryzysu okresu dorastania;
  • Autorka kilkunastu artykułów pod nazwą „Zanim dziecko zacznie czytać”, które ukazały się w miesięczniku „Bliżej przedszkola”.
  • Autorka bajek terapeutycznych dla czasopisma „Świat ciszy”.