Fællesskabelse

Trendens 2012: Fra økonomi til indhold

2012-01-30 21:48

Af Lone Hallengreen, Nina Fabricius og Nanna Cecilie Helsted – Bestyrelsesmedlemmer i ffUK

Finanskrise, budgetlov, sparekrav og velfærdsopgør er alle overskrifter, der dominerer i den offentlige debat omkring kommunernes udvikling. Dermed er fokus ofte på de økonomiske rammer. I ffUK er vi mere interesserede i, hvordan vi arbejder inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, end i at se på de midler, der skal spares væk.

Derfor er vi, gennem de sidste 3 år, gået foran ved at spotte Trendenser på det kommunale område. Trendenserne er udviklingskonsulenternes bud på, hvad der kommer til at fylde på den kommunale scene i det kommende år.

Trendenserne bliver til på baggrund af data fra et survey samt fokusgruppeinterview. For at skabe et bredt videns-grundlag for Trendenserne inddrager vi KomDir, Børne- og Kulturchefforeningen og ffUK’s medlemmer. Gennem det arbejde er vi kommet frem til, at Trendens 2012 er:

  • Fra mere til bedre som handler om at sætte fokus på værdier og om at skabe den berømte kvalitet frem for kvantitet. Samtidig handler det om et behov for at prioritere i de kommunale opgaver og om at sætte fokus på en opdeling i ”kan” og ”skal” opgaver.
  • Fællesskabelse har fokus på at løfte samfundet som et fælles projekt, hvor kommunerne indgår i et ligeværdigt og forpligtende samarbejde med mange forskellige aktører i lokalsamfundet.
  • Innovationens frirum viser, at behovet for innovation er kæmpestort og særligt i den offentlige sektor, er det helt afgørende, at udviklingen bliver speedet op. Trendens-undersøgelsen viser, at der er en klar opfattelse af 0-fejls-kultur i kommunerne, og derfor må kommunerne nu vise, at de kan skabe et frirum til innovation i stedet for bare at snakke om innovation uden konkrete handlinger.

For at sætte mere kød på Trendens 2012 inviterer vi til konferencen Trendens Dating i Odense den 28. februar 2012, hvor alle er velkomne til at sætte kød og blod på Trendenserne. Da kommunernes udvikling ikke kan foregå i et lukket rum, inviterer vi åbent, så vi kan få deltagere fra den private sektor og andre dele af den offentlige sektor med til Trendens Dating. Derfor vil vi bede Jer om at sprede budskabet og få jeres privatansatte venner, fætre og naboer til at komme med til Trendens Dating.

Til Trendens Dating har vi fået en række inspirerende folk til at komme med deres bud på indholdet i Trendenserne:

  • Lise W Egholm – Skoleinspektør på Rådmandsgades Skole diskuterer, hvordan vi kommer Fra mere til bedre
  • Julie Becher – Strategi- og sekretariatschef i Holbæk Kommune, sætter gang i diskussionen om Fællesskabelse
  • Anders Drejer – Professor på Aalborg Universitet sætter fokus på Innovationens frirum

Derudover kommer Torben Buse, direktør i Krevi og sætter perspektiver på de kommunale rammevilkår.

Tilmeldingsfristen er forlænget til den 6. februar, og du tilmelder dig her.

Udgivet: