Periaatteeni opettamisessa 

Pedagogiset lähtökohdat

Tunnen läheisiksi lähtökohdikseni dialogipedagogiikan, pragmatismin ja sosiaalipedagogiikan. Oppimisen sosiaalista luonnetta korostava konstruktivistisen oppimisnäkemyksen teoria on lähellä omia tavoitteitani opettajana. Kriittinen ja yhteiskunnallinen lähtökohta ovat mielestäni oppimisen keskiössä. On tärkeää kysyä: Miksi opitaan, mitä ja kenen valitsemia asioita? Miten opetetaan, kuka opettaa ja kenen ehdoilla kenelle?

Vaikka samaa vanhaa asetelmaa muotoillaan yhä uusiksi teorioiksi, niin opettaminen ja oppiminen ovat vanhanaikainen juttu, osa ihmisen elämää. Ilman oppimista joudumme vaikeuksiin. Ilman opettamista oppimisesta tulee hapuilua. Silti parhainkaan opettaja ei opi kenenkään puolesta. Oppimisen tuska ja riemu on aina koettava itse.

Seurustelu Platonin kanssa tekee pieneksi.

Avoin ja luova viritys

Linuxilainen avoimen lähdekoodin opetus on unelmani. Turhaudun, kun koen tekeväni samaa, mitä sadat muutkin opettajat yksin samaan aikaan tekevät. Opettajuuden yksinäisyys on ikävää. Itsensä kanssa on liian helppo olla samaa mieltä. Ja aina samat ideat... Minua turhauttaa myös ajallisesti niukka opettaja-oppilassuhde. Kyseenalaistaminen, vaihtoehtojen aito etsintä, avoimuus, toiminnallisuus, luovuus ja ihmettely hautautuvat liian helposti oppiaineksen tuottamiseen ja siirtämiseen opettajan kalvolta oppilaitten vihkoihin.

Jos ketään muuta opetuskotisivuni eivät kiinnostaisikaan, niin täältä löydän itse organisoidussa muodossa sen, mitä kerran olen opettanut. Vähitellen voin keskittyä siihen, että mitä opettaa, miten opettaa ja miten oppia. Ehkä sitten pääsen siihenkin, että miksi kenen ehdoilla kenelle. Yritän jatkuvasti kuunnella opiskelijoiden ääntä ja soveltaa heiltä (teiltä) saamiani ideoita käytäntöön.

Tekijänoikeuksista

Sivuillani olevaa aineistoa saa käyttää normaaliin tapaan omaksi huviksi ja hyödyksi. Ei-kaupallinen käyttö esimerkiksi opetustarkoituksiin on luvallista ja suotavaa. Mukavaa olisi saada myös palautetta.

Toivon, että jonain päivänä saan hyviä vihjeitä joltakin tuntemattomalta jostain kolkasta maailmaa. Yhteinen luovuus voisi toteuttaa rakkainta periaatettani 3H: Oppiminen voi olla Halpaa, Hauskaa ja Hyödyllistä.

Motto

Lapsenmieli, kyky ihmetykseen, uteliaisuus.
Siinä aarteita elämän eväsreppuun.
Ja tärkeää aina muistaa: Yhdessä olemme enemmän!

Sähköposti  |  Kotisivulle | Palaute | Paluu Sana haltuun -etusivulle

Ihmetystä riittämiin on matka omaan itseesi.
© Anne Rongas Päivitetty 22.3.2006