Mapa portálu TantraJÓGA.cz

Obecné základy

Bohové se zvířecí podobou • [1.0]
Bohové véd • Indická filosofie [1.0]
Bůh a bohové • [1.2]
Chrámová architektura Indie • [1.2]
Deset inkarnací Višnua • [1.0]
Doba Atharvavédy • Indická filosofie [1.0]
Čtyři upavédy • [1.5]
Čtyři védy • Základní písma hinduismu, dharma [1.5]
Guru a žák • [2.0]
Karma a její základní členění • [1.5]
Kasty a jugy • [1.3]
Linga-purána: 1000 jmen Šivy • Uctívání Šivy formou výkladu jeho jmen [1.0]
Mystika a mystické zážitky • [1.0]
Mytologické stvoření světa • [1.1]
Náboženství a sekty v ČR • [1.0]
Náboženství bráhman • Indická filosofie [1.0]
Nejstarší stopy védské kultury • Družicový objev řeky Sarasvatí vrhá nové světlo na stáří véd [1.0]
Populární bohové a podoby Bohyně • [1.0]
Puránická geografie a koncepce světů • [1.2]
Purány • [1.2]
Slovania a indoeurópsky kontext • Indoeurópsky kontext a ďalší vývoj spoločnosti a náboženských predstáv ranného védskeho obdobia [1.0]
Smrti • Mahábhárata, Bhagavadgítá a Rámájana [2.0]
Symbolická řeč bohů — mudry • [1.0]
Symbolická řeč bohů — ozdoby • [1.0]
Védská kosmologie a stvoření světa • Indická filosofie [1.0]
Védy • Indická filosofie [1.0]
Védští bohové • [1.0]
Znaky hinduistických sekt • [1.0]
Šest védáng • [1.2]
Šiva a jeho podoby v obrazech • [1.0]
Šivův tanec • Natarádža, kosmický Tanečník [1.1]
Řeč bohů: symboly, emblémy, atributy • [1.0]

Filozofie a daršany

Átman a Brahman • Ánanda, Virát, Íšvara, Hiranjagarbha, intelekt a intuice [1.0]
Átman, vědomí, mysl, pohyb a časoprostor • Njája-vaišéšika, sámkhja-jóga a védánta – malý úvod do ontologie indických daršan [2.0]
Čtyři stavy vědomí • [2.0]
Gangáštakam • Šankaráčárja: Píseň pro Gangu [1.0]
Gurustótram • Písně svatému Učiteli [1.1]
Hmota, šakti a májá • [2.0]
Indický model vnímání a svět zkušeností • Kritické stupně (kóša) tattvického napěťového systému, vznik života a principy kontroly [2.0]
Je svět iluzí nebo skutečností? • Je posledním Cílem pozitivní átman nebo negativní šúnja? [2.0]
Kálabhairaváštakam • Šankaráčárja: Zpěv temnému Ochránci [1.0]
Násadíja súktam • Píseň stvoření (Rgvéda 10.1291.7) [1.0]
Nirvánáštakam • Píseň osvobození [1.0]
Pará púdžá • Nejvyšší obřad uctívání [1.0]
Puruša súktam • Zpěv Vesmírného Bytí [1.0]
Sarvam brahma majam • [1.0]
Stručný přehled daršan • [1.3]
Upanišady a svět stvoření • [1.0]
Šiva Mahimna stótram • Pušpadanta: Píseň o slávě nejvyššího Vědomí [1.1]
Život a hmota podle indických nauk • Organická a neorganická struktura hmoty, relativní ne-vědomí a vědomí, absolutní Vědomí [2.0]

Upanišady

Amrtabindu upanišad • (Brahmabindu upanišad) [1.0]
Čhándógja upanišad I. • [0.5]
Čhándógja upanišad II. • [0.5]
Čhándógja upanišad III. • [0.5]
Čhándógja upanišad IV. • [0.5]
Čhándógja upanišad V. • [0.5]
Filosofie a učení upanišadů • Indická filosofie [1.0]
Íšá upanišad • (Íšávásja upanišad, Vádžasanéji-samhitá upanišad) [1.0]
Nástin filozofie upanišadů • [1.2]
Seznam upanišadů • Výčet a třídění upanišadů [2.0]

Kašmírský šivaismus

Abhinavagupta: Paramárthasára • verše 1-36 [1.2]
Abhinavagupta: Paramárthasára • verše 37-105 [1.2]
Abhinavagupta: Paramárthasára • Kašmírský jógin z 11. stol. o nejvyšší Skutečnosti [1.2]
Autority moderní doby • [1.0]
Esoterika sanskrtu a základy mantrického vědomí • Elementární rozbor prvků mantry, fenomén Mátrká, rituální njása a šakti v Sóham [2.0]
Kašmírský advaita šivaismus • [1.3]
Kašmírský tantrický šivaismus • [1.0]
Mantra-jóga aneb vědomí v hlubinách manter • Nepatrný náhled do podstaty mantrického vědomí ve světle tantrických textů [2.0]
Nejdůležitější představitelé • Nejdůležitější představitelé kašmírské metafyziky [1.0]
O Abhinavaguptovi • [1.2]
O kašmírském šivaismu • [1.3]
PARAMÁRTHASÁRA • (sanskrtský text) [1.0]
Transmise kašmírské školy Trika • Seznam nejdůležitějších tantrických guruů linie [1.2]
Vasugupta: Šiva-sútra • Zjevené písmo kašmírské jógy z 9. stol. [2.0]
Vasugupta: Šiva-sútra • aforismy 1-12 [2.0]
Vasugupta: Šiva-sútra • aforismy 13-24 [2.1]
Vasugupta: Šiva-sútra • aforismy 25-50 [2.0]
Vasugupta: Šiva-sútra • aforismy 51-77 [2.0]

Jógické nauky a texty

Čakry a váta-pitta-kapha • [2.0]
Górakhnáth • Malý náčrt Górakhnáthova kultu a života [1.0]
Jógická těla, prána a její projevy • [2.0]
Kája-sádhana náth siddhů • [1.0]
Kundaliní šakti a její jógické podoby • Tantrické pojetí hadí síly a význam sádhany v kundaliní-józe [1.0]
Náthové • Přehled nejdůležitějších postav náthovské literatury v Bengálsku [1.0]
Nauka náthovských siddhů • [1.0]
Původ náthovského kultu • [1.0]
Tradice 84 siddhů a 9 náthů • [1.0]

Tantrický buddhismus

Božstva mahájány • [1.0]
Čarjápada a sahadžijá: obecné filosofické stanovisko • Protest proti formalismu tantrického buddhismu jako náboženství [1.0]
Juganaddha • ÚVOD (výběr) [1.0]
Juganaddha • = 1 = [1.0]
Juganaddha • = 2 = [1.1]
Juganaddha • = 3 = [1.0]
Juganaddha • = 4 = [1.0]
Juganaddha • = 5 = [1.0]
Kálačakra mandala • Stručný popis prvků mandaly [1.0]
Mahájána — vadžrajána • Způsob proměny ústředních myšlenek mahájány v ústřední myšlenky tantrického buddhismu [1.0]
Náropa a Tilopa • Tantrická cesta adepta [2.0]
Náropa a Tilopa • = 1 = [2.0]
Náropa a Tilopa • = 2 = [2.0]
Náropa a Tilopa • = 3 = [2.0]
Náropa a Tilopa • = 4 = [2.0]
Prameny dzogčhenu • [1.0]
Vznik a vývoj tantrického buddhismu • [2.0]
Z Náropova života • [1.0]
Život Marpy Překladatele • Úvod [1.1]
Život Marpy Překladatele • = 1 = [1.0]
Život Marpy Překladatele • = 2 = [1.0]
Život Marpy Překladatele • = 3 = [1.0]
Život Marpy Překladatele • = 4 = [1.0]
Život Marpy Překladatele • = 5 = [1.0]
Život Marpy Překladatele • = 6 = [1.0]

Bohyně a tantrismus

Ambikáštakam • Píseň Velké Matce [1.0]
Bhairavístótram • Píseň Strašlivé Ochránkyni [1.0]
Bhuvanéšvarístótram • Píseň Vládkyni zrození [1.0]
Malý nástin tantry uctívačů Bohyně • Nejvyšší principy v šaktickém tantrismu ve světle tradičních indických daršan [2.0]
Sahadžijá kulty Bengálska • Tantrické sahadžijá kulty v Bengálsku [1.0]
Sahadžijá literatura Bengálska • Malý náčrt sahadžijá literatury Bengálska [1.0]
Sarvavišvadžananístótram • Píseň Matce Všehomíra [1.0]
Tantra — malý náčrt • [1.0]
Tantrismus a neotantrismus • [1.0]
Tantróktam Déví súktam • Zpěv chvály Velké Matce [1.0]
Táráštakam • Zpěv pro Matku Táru [1.0]
Tripurasundarístótram • Píseň pro Vládkyni tří měst [1.0]
Triputástótram • Píseň Matce tří synů [1.0]
Šrí Lakšmístótram • Píseň Lotosové Bohyni [1.0]

Hraniční oblasti

Mandala v pohybu • [1.0]
Rastliny v kuchyni • [1.0]
Rastliny v kuchyni – Recepty • [1.0]
ShinTaiDo • [1.0]

Ágamická škola

USRHS-PHA