De Engel-Vrijzinnig Huizen biedt u door het jaar heen momenten van bezinning. 
Even een pas op de plaats in ons mooie en sfeervolle kerkje aan de César Francklaan in Huizen.
Stilte in de chaos om ons heen. Om te reflecteren, afstand te nemen, van nagaan misschien ‘Waar sta ik nu, wat vraagt mijn aandacht? Wat wil het leven van mij?’ De lezingen of voordrachten van voorgangers en sprekers op zondagmorgen  kunnen u wellicht helpen bij het vinden van een antwoord. Neem de tijd.
Op zowel religieus als cultureel gebied wordt de mogelijkheid geboden om naar binnen te keren in een wereld die altijd op ‘buiten’ gericht is, op goed kunnen presteren. Op doen en moeten! En we moeten veel van onszelf. Bij een klankconcert bijvoorbeeld is dat niet aan de orde. Er hoeft niets anders dan op een matje te gaan liggen en te ervaren wat de klanken met je doen. Bij een sacrale dans is er alleen de muziek en de beweging die van binnenuit wil resoneren op de klanken.
 
De Engel  is een gemeenschap waarin we iedereen vrij van oordeel over individuele achtergrond, levensgeschiedenis of geloof welkom heten. Want met een grote verscheidenheid aan geestelijk voedsel zijn we namelijk in staat ieders verschillende behoefte en smaak te bevredigen. En het een is niet beter of slechter dan het andere. Wij koesteren die diversiteit en staan open voor nieuwe ideeën en bronnen. In dat kader vinden er allerlei activiteiten plaats op het gebied van spiritualiteit, kunst, cultuur, filosofie en wetenschap. Voor ons religieuze programma putten we uit Oosterse en Westerse tradities, klassieke en eigentijdse bronnen en verhalen en ook uit onze eigen intuïtie en spirituele ervaring. 
Om de week is er op zondag om 10.30 uur een bijeenkomst die wordt geleid door een inspirerende spreker, afgewisseld met bijvoorbeeld klankschaal concerten of sacrale dansen.

De Engel is een van de zevenenveertig plaatselijke afdelingen van Vrijzinnigen Nederland. Kijk voor meer informatie op:
www.vrijzinnigen.nl.
Ons programma bestaat uit concerten, voordrachten en lezingen over kunst en eigentijdse, actuele onderwerpen. De Engel - Vrijzinnig Huizen is tevens een ideale locatie voor cursussen, trainingen en kleinschalige bijeenkomsten met een ritueel karakter, zoals  bijvoorbeeld een huwelijks-, doop- of afscheidsceremonie.