ENERJİ KALİTESİ , HARMONİKLERİN  ÖLÇÜLMESİ VE ANALİZİ    
 Bitmap      
 YAPILAN ÖLÇÜMLER  
      
 HARMONİKLER   
 AMPER     
 VOLT    
 HERTZ    
 GÜÇ VE ENERJİ   
 DÜŞÜŞ VE YÜKSELMELER  
 ENERJİ KAYBI   
 GÜÇ VE ENERJİ   
 GÜÇ İNVERTÖRÜ  VERİMİ   
 DENGESİZLİK   
 KALKIŞ  AKIMLARI   
 TİTREME     
 GEÇİCİ AKIMLAR   
 GÜÇ DALGASI   
            
 Harmonik ,Güç ve Enerji Kalitesi Ölçüm Cihazı      
            
      HARMONİK ÖLÇÜMÜN YAPILMA SEBEBİ;      
    Çalışmakta olan tesislerde enerji kalitesi ve harmonikler ile ilgili sorun yaşanıp yaşanmadığı, tesiste
 gerçekleştirilecek enerji kalitesi ölçümü ile belirlenebilir. Güç elektroniğinde yaşanan gelişmelere 
 paralel olarak üretilen modern cihazlar hem enerjiyi verimli kullanmakta hem de kullanıcıya ek  
 olanaklar sunmaktadır.        
      Şebekeden harmonik içeriği yüksek akımlar çeken bu cihazlar elektrik şebekesinde birçok probleme 
 ve gerilim dalga şeklinde bozulmalara neden olmaktadırlar. Bu bozulmaların miktarının saptanması için
 sistemlerde enerji kalitesi ve harmonik ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.   
 HARMONİKLERİN  SEBEP OLDUĞU  ZARARLAR      
-Elektromekanik  cihazlarda ve kablolarda ısınma      
-Makinalarda mekanik titreşim        
-Elektronik kart arızaları        
-Güç kondandansatörlerinde güç kayıpları , delinmeler ve patlamar, kompanzasyon sigortaları  atmaları
-Nötr  akımını  artması        
-Transformatörlerin ısınması, kayıpların artması      
-Devre kesicilerde ve diğer kontrol sistemlerinde istenmeyen sebebi belirsiz açılmalar  
-Enerji kayıpları   Bitmap  
 Röle  sinyallerinin bozulması ve anormal çalışması 
       
 HARMONİK ÜRETEN CİHAZLAR   
 Statik  AC / DC dönüştürücüler   
 Doğrultucular    
 DC  motorlar    
 AC  hız  kontrol cihazları, yumuşak yol vericiler. 
 Ark ocakları ve elektroliz üniteleri  
 Bilgisayarlar    
 Elektronik balastlı armatürler.   
 Kaynak makinaları    
       
 HARMONİK ÖLÇÜM ve  FİLTRE    
 Harmoniğin sebeb olduğu problemlerden korunmak için harmonik ve enerji kalitesi  ölçümleri 
 yapılmalıdır. Harmoniğin sebeb olduğu arızalardan korunmak için önlem alınmalıdır. Harmoniklerin  
 etkilerinden  korunmak için  filtre  uygulamaları yapılmalıdır.     
 - Pasif harmonik filtre uygulamaları       
 - Aktif harmonik filtre uygulamaları