Befolkningen efter ålder (1 år), kön, civilstånd och språk enligt område 1990 - 2015
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Område Markera minst ett värde

Totalt 314 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

Ålder

Totalt 114 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

Språk

Totalt 5 Valda

Sök

Civilstånd

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2016 i hela tidsserien.
Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.
Civilstånd
Gift
Innehåller fr.o.m. år 2002 också i registrerat partnerskap.
Frånskild
Innehåller fr.o.m. år 2002 också frånskild från registrerat partnerskap.
Änka/änkling
Innehåller fr.o.m. år 2002 också änka/änkling efter registrerat partnerskap.

Information

Enhet
persons
Kontakt
Statistikcentralen
Statistikens hemsida
Tilläggsupgifter
Senast uppdaterad
2016-04-01
Källa
Statistikcentralen
Matris
055_vaerak_tau_124