Noen å prate med

Likepersonstjeneste

Kurs og samlinger

Oversikt kurs og samlinger

Hold deg oppdatert

Følg med på nyheter

Nyheter fra FFM

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det 15 millioner kroner til en ny senterordning for fremragende klinisk helseforskning.

Forslaget er en del av oppfølgingen etter toppmøtet om hjernesykdommer, og forskning på sykdommer som ALS, MS og demens skal prioriteres.

Frambu inviterer til kurs 4 - 8. september om Muskeldystrofier og spinal muskelatrofi III

Målgruppen for kurset er barn og ungdom i alderen 0 – 16 år med diagnose og deres familier og tjenesteytere. Det legges til rette for erfaringsutveksling om det å leve med en sjelden muskeldystrofi eller SMA III. Søknadsfrist: 16.6.2017.

Invitasjon til lærings og mestringskurs i Periodisk Paralyse

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) arrangerer i tidsrommet 26. – 27. oktober 2017 et lærings og mestringskurs (LMS-kurs) i Periodisk paralyse. Kurset arrangeres som en del av NMK-samarbeidet og i samarbeid med Lærings og mestringssenteret i Tromsø. 
Påmeldingsfrist: 15.juni.

Vil du være med på fjellcamp på Rondeheim 7.-11. august?

Fjellcamp på Rondeheim er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Frambu, Rondeheims venner og Stiftelsen Sophies Minde og retter seg mot unge voksne mellom 20 og 40 år med en av Frambus diagnoser som er i etableringsfasen og som har behov for å etablere nye arenaer for fysisk aktivitet og meningsfull fritid. Søknadsfrist er 12. mai.

Stiftelsen Sophies Minde - Utlysning av midler for 2017

Stiftelsen har en ordning som gir mulighet for bevegelseshemmede og frivillige organisasjoner, foreninger ol, å søke om økonomisk støtte til tiltak/deltagelse innen "fritidsområdet", dvs. innen kunst og kultur, fysiske aktiviteter, opplevelser, sosiale møteplasser og lignende. Søknadsfrist: 6.juni 2017.


Se alle nyheter