A.K. Emmerick: visioen over de eindtijd

Visioen van de Zalige A.K. Emmerick (omstreeks 1823) over de eindtijd:

Zij bouwden een “grote kerk”, vreemd en buitensporig. Iedereen moest er binnengaan en er dezelfde rechten bezitten: lutheranen, katholieken, en sekten van allerlei aard. Het moest een ware “gemeenschap der ontheiligden” zijn, waar slechts één herder en één kudde zou zijn. Er moest ook een ‘paus’ zijn, maar die mocht niets bezitten en hij zou een salaris ontvangen. Alles was van tevoren voorbereid, en heel wat zaken waren al klaar. Maar op de plaats van het altaar was er alleen maar de “gruwel der verwoesting”. Ik zag alles wat overhelt naar het protestantisme steeds meer de overhand krijgen en ik zag de [katholieke] godsdienst steeds meer in verval raken. Er waren in Rome, zelfs onder de prelaten, heel wat personen met weinig katholieke gevoelens, die met succes aan deze zaak werkten (nl. aan de samensmelting der Kerken).

BRON

 

David Wilkerson: visioen over de eindtijd

David Wilkerson kreeg in 1973 een visioen van God over de eindtijd. Daarin zag hij o.a. het volgende:

Ik zie een superwereldkerk oprijzen. Ik zie de vorming van een superwereldkerkraad bestaande uit een vereniging tussen liberale oecumenische protestanten en de Rooms Katholieke Kerk die politiek hand in hand gaan om één van de krachtigste religieuze machten te vormen op aarde. En deze vereniging zal beginnen als een samenwerkingprogramma voor liefdadigheid en zal eindigen in een politieke vereniging. Deze zichtbare superwereldkerk zal enkel in naam spiritueel zijn, vrij de naam van Jezus Christus gebruikend, maar zal eigenlijk ‘antichrist’ zijn in politiek en veel van haar activiteiten. Deze vereniging zal diep betrokken zijn bij sociale acties, talloze liefdadigheidsprogramma’s en hulporganisaties. De leiders zullen verklaringen afleggen over het tegemoetkomen aan de menselijke noden. Ze zullen een oproep lanceren voor sociale acties, politieke inmenging en een grotere stem in de wereldpolitiek. Er zal een plotse mysterieuze opeenvolging van gebeurtenissen zijn. Net alsof het lijkt dat de oecumenische beweging bijna dood is zal een mysterieuze reeks van gebeurtenissen het fundament leggen voor deze vereniging. Rome zal erop aandringen en goedkeuringen krijgen van de protestante oecumenische leiders. De paus zal meer beschouwd worden als een politieke leider, eerder dan een spirituele leider in deze kerkvereniging.

BRON


 

Cardinal Burke: Holy Communion for Adulterers “is a change in the Church’s teaching”

Cardinal Burke Admits Disaster

Now What?

by Christopher A. Ferrara
April 4, 2017

In a just-published interview with the web-based chronicle “Thinking with the Church,” Cardinal Raymond Burke dropped a bombshell whose impact is of historic proportion.

It came when the interviewer complained rather mildly about the sophistical defenders of Amoris Laetitia, Chapter 8, who claim that allowing public adulterers in “second marriages” to receive Holy Communion is merely a “development” of doctrine. As the interviewer put it, “the Holy Father’s appointed interpreters and mouthpieces” are in effect arguing that “It’s [the prior ban on Holy Communion for the divorced and “remarried”] developing from one doctrine into another, it would seem.”

And the Cardinal’s explosive reply:

And that can’t be. In other words, doctrinal development means that we have come to a deeper understanding of what is the constant teaching of the Church, and are able to give fuller expression to it, but it does not mean that we change the doctrine or that we go away from it, and that’s the difficulty with the people who call this interpretation of the famous chapter 8 a ‘doctrinal development’. If the doctrinal development means that now, in the Church, those who are living in irregular matrimonial situations may receive the Sacraments, then this isn’t doctrinal development: this is a change in the Church’s teaching.

“In fact, there is a commentator in the United States, Ross Douthat… I believe he is a convert to Catholicism, but – he just simply said [that] from the point of view of reason, this is the end of the Church’s teaching on the indissolubility of marriage – and I believe that he’s correct.”

But what the Cardinal said “can’t happen,” and what he admits would mean “the end of the Church’s teaching on the indissolubility of marriage,” is precisely what Pope Bergoglio’s “appointed interpreters and mouthpieces” are claiming has happened.

As the Cardinal must know, there is no longer any reasonable doubt that Pope Bergoglio thinks he can change the Church’s teaching by purporting to develop one doctrine — that Holy Communion for public adulterers is “intrinsically impossible… without exception,” given their objective state in life — into its exact opposite: that Holy Communion for public adulterers is not intrinsically impossible but rather permissible and even laudable in “certain cases” following a never-defined “process of discernment.”

The Cardinal therefore admits to the existence of an ecclesial catastrophe in progress — indeed nothing less than the “final confrontation between the Lord and Satan” over “marriage and family” of which Sister Lucia warned Cardinal Burke’s fellow dubia-presenter, Cardinal Caffarra.

And now the question presents itself: What do Cardinal Burke and his fellow cardinals intend to do about this catastrophe? With all due respect, interviews with weblogs will not suffice. What is needed from the members of the upper hierarchy, above all the Princes of the Church, is open and active opposition to this catastrophic error and, indispensably, to the Pope who has conceived, fostered and insured its spread with his every utterance and key appointment over the past four years.

There is no escaping the duty of legitimate resistance to the Roman Pontiff on this point, for unless the error is opposed at its source, its disastrous spread will be impossible to arrest, much less reverse. As no less than Saint Robert Bellarmine, a Doctor of the Church, teaches: “just as it would be lawful to resist a Pope invading a body, so it is lawful to resist him invading souls… and much more if he should endeavor to destroy the Church.” [De Controversiis on the Roman Pontiff, trans. Ryan Grant (Mediatrix Press: 2015), Book II, Chapter 29, p. 303].

We must hope and pray that the cardinals, led by Cardinal Burke and the other three cardinals who have published their dubia, will do what none of us can do with any effect but which must be done for the good of the Church and the welfare of souls: stand up to a wayward Roman Pontiff, openly opposing him as the source of a pernicious error.

To recall the immortal words of Saint Paul concerning his public rebuke of the first Pope for the relatively minor scandal of refusing to eat with the Gentiles he was charged to convert: “But when Cephas was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed.” (2 Gal. 11) As the Angelic Doctor teaches concerning this incident:

“Hence Paul, who was Peter’s subject, rebuked him in public, on account of the imminent danger of  scandal concerning faith, and, as the gloss of Augustine says on Galatians 2:11, Peter gave an example to superiors, that if at any time they should happen to stray from the straight path, they should not disdain to be reproved by their subjects.”

If Pope Bergoglio has not caused “imminent danger of scandal concerning the faith,” then words have lost their meaning. Let the cardinals, then, do what must be done before the harm to the Church becomes irreparable. Pray for Cardinal Burke and for every Prince of the Church in this time of unparalleled crisis, that they might rise up and do what their oath requires of them. For as John-Henry Westen has so rightly observed concerning this situation: “Pope Francis is indeed playing with fire. Hell fire.”

Read the full article at Fatima Perspectives

Kerk capituleert nu ook voor LHBT-ideologie

Theoderic Wolthuis op Facebook:  Kerk capituleert nu ook voor LHBT-ideologie

Een ideologie die al lang geen onschuldige emancipatiebeweging (met legitieme doelen) meer is, maar een totalitaire seculiere ideologie met een eigen vlag, eigen symbolen en vooral een uitgesproken politieke en antireligieuze agenda. Een ideologie die geen tegenspraak duldt en -van overheidswege gesteund- in de westerse wereld andersdenkenden (bakkers, grafische ontwerpers en religieuze orden) voor de rechter sleept. Het bisdom Den Bosch -dat al zwak reageerde op de hostie-rellen in 2010- is nu blijkbaar ook gezwicht voor deze ideologie.
https://gay.nl/…/2…/katholieke-kerk-opent-deuren-voor-lhbts/

“Een van de instituten die zijn deuren opent op 24 juni om LHBT’s welkom te heten is de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Plebaan Geertjan van Rossem nodigt de homogemeenschap uit om deel te nemen aan een oecumenische gebedsviering. Dat kan als veelzeggend worden beschouwd.” Inderdaad veelzeggend maar niet onverwacht. De nieuwe door paus Franciscus aangestelde bisschop geeft er zijn zegen aan. Op onderstaande link ziet u hoe een vertegenwoordiger van de kerk de LHBT-vlag in ontvangst neemt. Een vlag die inmiddels ook in andere parochies hier ten lande wappert. http://www.rozezaterdag2017.nl/worstvoorclara/

Mgr. de Korte is niet de eerste door paus Franciscus benoemde prelaat die een dergelijke activiteit toelaat.
https://www.lifesitenews.com/…/francis-appointed-cardinal-p…
http://www.lgbt-ipc.org/newark-pilgrimage–2017.html…

Op internet zie ik nog geen aankondiging van het evenement door het bisdom Den Bosch. Wel een scherp artikel van Mgr. Mutsaerts, de hulpbisschop die nu door zijn bisschop op een zijspoor is gezet.

“In het huidige tijdgewricht komen we vooral seculieren tegen en dan nog veelal seculiere puristen: de milieuactivist die de klimaatscepticus de mond wil snoeren, de seculiere activist die katholieke bakkers wil verplichten twee mannetjes op de bruidstaart te zetten. Ze zijn net zo dogmatisch als
orthodoxe gelovigen. Orthodoxe katholieken voelen zich steeds meer de paria’s van onze maatschappij” “De Kerk wil zo graag zo betrokken zijn op de maatschappij, dat we onze identiteit verloren zijn. We hebben de relevantie van het geloof zo eenzijdig benadrukt, dat we ons nauwelijks meer onderscheiden van politieke partijen en praatprogramma’s.”
pagina 2 van: http://www.bisdomdenbosch.nl/Bisdom/Documents/2017,%2005.pdf

Helemaal mee eens monseigneur. Wat blijft is de voor mij steeds meer prangende vraag waarom ik nog steeds lid ben van een kerk die zich steeds minder onderscheidt van de wereld en politieke geloven (zoals het groene geloof en het marxisme) waarmee ik geen enkele affiniteit heb of lippendienst bewijst aan een totalitaire religieuze ideologie die christenen naar het leven staat.

>  https://gay.nl/articles/226709/katholieke-kerk-opent-deuren-voor-lhbts :

Katholieke Kerk opent deuren voor LHBT’s

Gebedsviering op Roze Zaterdag in Sint-Janskathedraal van Den Bosch

De steden Den Bosch en Oss en de regio Noordoost-Brabant hebben 2017 uitgeroepen tot Roze jaar, met als hoogtepunt Roze Zaterdag op 24 juni in Den Bosch. De organisatie van Roze Zaterdag 2017 vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Ongeacht je seksuele geaardheid en gender-identiteit. Dat doen ze door te bouwen aan begrip, tolerantie en respect. Ze worden daarbij ondersteund door allerlei organisaties en instellingen. Een van de instituten die zijn deuren opent op 24 juni om LHBT’s welkom te heten is de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Plebaan Geertjan van Rossem nodigt de homogemeenschap uit om deel te nemen aan een oecumenische gebedsviering. Dat kan als veelzeggend worden beschouwd.

Gastvrije Kerk voor iedereen

De Sint-Janskathedraal is behalve parochiekerk ook de zetel van de bisschop van Den Bosch. Plebaan van Rossem gaat voor in de gebedsdienst, maar wordt daarin volledig ondersteund door de bisschop. Gerard de Korte, die in 2016 tot bisschop werd gewijd, wil graag een gastvrije kerk zijn, waarin iedereen een plek heeft. Dat was in de jaren voor zijn aantreden nog anders. Onder leiding van bisschop Hurkmans voer de kerk in Brabant een conservatievere koers jegens de LHBT-gemeenschap. Zo weigerde pastoor Buyens uit Reusel in 2010 de hostie uit te reiken aan de Carnavalsprins die openlijk homoseksueel is en was er kritiek op de preek die Van Rossem in de Sint-Jan hield, waarin hij stelde dat alleen diegenen die de ‘juiste beleving van seksualiteit’ hebben ter communie mogen gaan.

‘Seksuele geaardheid botst met de leer van de Kerk, maar is in de praktijk vaak geen punt’

Het openstellen van de Sint-Jan voor een Roze viering zou als hoopvol beschouwd kunnen worden door de gemeenschap, maar wil volgens Joost Goes van het Bisdom Den Bosch niet zeggen dat de verwachtingen hooggespannen moeten zijn.

‘De leer van de Kerk verandert niet’, aldus Goes. ‘We begrijpen dat mensen zich buitengesloten voelen en teleurgesteld zijn in de kerk, maar we vinden dat iedereen een plek moet kunnen hebben binnen de geloofsgemeenschap.’ Onderwerpen als seksuele geaardheid botsen met de leer van de kerk, maar in de praktijk is het vaak niet zo’n punt. Er zijn nu al homoseksuelen die met vreugde deel uitmaken van een parochie’, besluit de woordvoerder.

De oecumenische viering is op zaterdagmorgen 24 juni om 10:00 uur in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. De voorgangers zijn plebaan Geertjan van Rossem, dominee Erica Scheenstra, dominee Ruud Stiemer, en Pastor Franneke Hoeks. Na de viering is de officiële opening van Roze Zaterdag 2017 bij het Bossche Stadhuis.