Omvolking

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Geplaatst:
09-06-2017

Genomineerd   Deze pagina is genomineerd voor verwijdering

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia, vindt dat deze pagina in deze vorm niet binnen de Wikipedia-encyclopedie past. De pagina is daarom aangedragen op de beoordelingslijst. Daar is mogelijk ook een meer gedetailleerde reden voor de verwijderingsnominatie te vinden.

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel minstens twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Als je het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet om het te verbeteren. Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden.

Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden. (/)

'Omvolking' is een neologisme en letterlijke vertaling van het Duitse 'umvolkung'. Met omvolking wordt het (politieke) beleid bedoeld om de demografische samenstelling van de bevolking te wijzigen door immigratie of het beïnvloeden van voortplantingsgedrag [1].

Omvolking - Nazi Duitsland[bewerken]

De term ‘umvollkung’ werd vooral gebruikt door Nazi-Duitsland, en verwijst naar de strategie om de inwoners van bezette gebieden te deporteren om ruimte te maken voor Duitse en andere (volgens de nazirassenleer Germaanse) immigranten. Omvolking van de bezette gebieden vormde een onderdeel van de bredere strategie om de gebieden te germaniseren. Binnen Generalplan Ost werd deze strategie van omvolking uitgewerkt [2]. Het plan was gericht op genocide en etnische zuiveringen in Oost-Europa. Het voorzag in de deportatie van 45 miljoen mensen uit Oost-Europa naar Siberië, waarvoor 8 tot 10 miljoen Germaanse boeren (waaronder Nederlanders) in de plaats zouden komen.

Overige voorbeelden van omvolking[bewerken]

Omvolking werd niet alleen door Nazi-Duitsland toegepast. Omvolking speelde ook een rol binnen de russificatie van bezette gebieden door Rusland en de Sovjet Unie en arabisering ten tijde de expansie van het Arabisch kalifaat. Hoewel het bij russificatie en arabisering ook ging om de verspreiding van de betreffende taal en cultuur, was (gedwongen) massa-immigratie hiervan onderdeel. Door russificatie van Letland is het aandeel etnische Letten bijvoorbeeld afgenomen van 77% in 1935 tot 61.1% in 2011.

Omvolking speelde ook een belangrijke rol bij de arabisering in Soedan van Darfur. De etnische zuiveringen en massa deportaties van niet-Arabische bevolkingsgroepen leidde tot minimaal 300.000 doden.[3]

Omvolking wordt heden ten dage ook toegepast door China. Door middel van massa-immigratie van miljoenen Chinezen naar Tibet wordt op die manier Tibet gesinficieerd. Door de massa-immigratie dreigen de Tibetanen een minderheid in hun eigen land te worden [4].

Gebruik van de term omvolking in Nederland[bewerken]

De term 'omvolking' verwijst tegenwoordig vooral naar de groei van het aantal allochtonen in West-Europa. Binnen sommige extreem rechtse groepen wordt dit gezien als een doelbewuste strategie om de oorspronkelijke bevolking te verzwakken. De term wordt inmiddels breder gehanteerd door onder andere rechts populisten en conservatieven [5]. Aanleiding voor dit bredere gebruik van 'omvolking' lijken de plannen rondom 'replacement migration' van het International Organization for Migration (onderdeel VN) te zijn [6]. De publicist Joost Niemöller schreef hier een artikel over waarbij de term 'omvolking' gebruikte [7].

Referenties[bewerken]

  1. en.wiktionary Umvolkung (Engels)
  2. Dietrich Eichholtz, »Generalplan Ost« zur Versklavung osteuropäischer Völker.
  3. Experts Appeal for Action to Resolve Darfur Crisis (Engels)
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Sinicization_of_Tibet Sinicization of Tibet (Engels)
  5. https://de.wikipedia.org/wiki/Umvolkung Heutige Verwendung Umvolkung (Duits)
  6. http://unitedkingdom.iom.int/
  7. http://joostniemoller.nl/2017/01/vn-roept-nu-apocalyptische-omvolking-europa-moet-versnellen/