Kandidaten

Flexipool Personeelsdiensten BV werft in (Oost-)Europa arbeidskrachten voor de arbeidsintensieve sectoren, zoals de metaalindustrie, productie, landbouw of distributie. In deze sectoren bestaat in Nederland een tekort aan voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Het grenzeloze Europa biedt echter volop mogelijkheden om de juiste mensen te vinden voor deze functies.
Flexipool Personeelsdiensten BV zorgt ervoor dat (Oost-)Europese werkzoekenden en Nederlandse ondernemers elkaar vinden.

Als u in Nederland gaat werken, gaat u via een uitzendovereenkomst aan de slag bij een van onze opdrachtgevers. Flexipool Personeelsdiensten BV treedt hierbij op als uw werkgever. De rol van werkgever nemen wij zeer serieus. U krijgt een arbeidscontract in Nederland, wat betekent dat u dus ook volgens Nederlandse maatstaven wordt beloond. Flexipool Personeelsdiensten BV betaalt uw salaris altijd stipt op tijd, regelt uw verzekeringen en draagt belasting en sociale premies af. Daarnaast regelen we het aanvragen van sofi-nummers, het aanmelden bij het ziekenfonds en het aanvragen van bankrekeningnummers. Kortom: wij regelen alles voor u. U hoeft maar één ding te doen: bij onze opdrachtgevers het werk verrichten waarvoor u bent aangenomen.

Flexipool Personeelsdiensten BV stelt hoge eisen aan de huisvesting van de arbeidskrachten. Wij beschikken over verschillende accommodaties, zoals hotels, appartementen, vakantiebungalows en woningen. En altijd zo dicht mogelijk bij de opdrachtgever. Ook verzorgen we indien gewenst of noodzakelijk het vervoer van en naar de werkplek.

Gedurende de periode dat u in Nederland aan het werk bent, onderhoudt de contactpersoon van Flexipool Personeelsdiensten BV nauw contact met u. Zo weten we altijd hoe het met u gaat en of u tevreden bent over de gang van zaken in Nederland. Mocht u nog specifieke wensen hebben, dan zullen we proberen hieraan tegemoet te komen, binnen de mogelijkheden die we hiervoor hebben.