Opdrachtgevers

Het is voor u als ondernemer van het grootste belang om continuïteit te allen tijde te waarborgen. Diverse omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat u plotseling met een personeelstekort te kampen krijgt. Het is vaak niet eenvoudig dit tekort op korte termijn te ondervangen. Natuurlijk kunt u er voor kiezen uw vaste personeelsbezetting uit te breiden. Vaak is dit echter een tijdrovend en arbeidsintensief traject waarvoor op dat moment de tijd ontbreekt. Een bijkomend probleem waar u op stuit is dat u vaak niet weet of u deze mensen op langere termijn écht nodig heeft.

Flexibele personeelscapaciteit is dé oplossing voor regelmatig terugkerende piekmomenten, incidentele projecten of ziekteverzuim. Flexipool Personeelsdiensten BV biedt u de zekerheid van een adequate invulling van uw (tijdelijke) vacatures.

Onze drijfveren zijn daadkracht, respect, uitdagingen, efficiëntie en denken in kansen. Wat zijn drijfveren van onze kandidaten? Passen deze in uw bedrijfsfilosofie? Ons doel is het vinden van deze professional voor uw capaciteitsvraagstuk.

We kijken uitvoerig naar wat we voor u kunnen betekenen en wat het beste past bij uw bedrijfsstructuur en uw wensen. Samen met u worden de openstaande vacatures en de eventueel voorhanden zijnde profielen besproken.

De vraag naar ongeschoolde arbeidskrachten kan vaak snel ingevuld worden. Zoekt u vakmensen, dan werven we heel specifiek en werken we met een profielschets. Deze profielschets gaat naar onze recruiters in Oost-Europa die aan de hand van het profiel gaan werven. Meestal hebben we snel iemand voor u gevonden. Op basis van een CV kunt u dan bepalen of deze medewerker bij u past. Bent u tevreden, dan laten wij deze kandidaat naar Nederland komen en begeleiden we hem in uw bedrijf.

De accountmanagers van Flexipool Personeelsdiensten BV zijn het eerste aanspreekpunt voor uw organisatie en bieden u ondersteuning bij vragen en/of opmerkingen. Zij zorgen ervoor, dat de uitzendkrachten snel integreren op de werkplek. Ook kan de accountmanager, indien nodig, de werkinstructie en de bedrijfsregels vertalen, zodat alles duidelijk is voor u en voor de uitzendkracht.
De accountmanager zal u regelmatig bezoeken om te kijken of alles naar wens verloopt en om te zien of er zaken voor verbetering in aanmerking komen. Wij geven u dan de juiste ondersteuning in uw bedrijfsstructuur.