Vi er nu vidne til en nedsmeltning af det globale finansielle system, og Federal Reserve System (FED), USAs Centralbank, spiller en primær rolle, idet den overtager den ene privatbank efter den anden. Nogle taler om en nationalisering eller socialisering af disse banker. Intet kunne være mere forkert. De fås tyveri fra de mange er det korrekte udtryk.

Den tyske digter, Heinrich Heine sagde: "Penge er vor tids gud, og Rothschild er hans profet."

Federal Reserve System ejes i sidste ende  af Rothschild i London, idet de amerikanske aktionærer er underlagt Rothschild.
Se dette komplicerede skema.

Eustace Mullins: "Hjernen bag  Federal Reserve Act var Baron Alfred Rothschild i London…. Aktionærerne i disse banker, der ejer aktierne i Federal Reserve Bank of New York, er de mennesker, der har kontrolleret vores politiske og økonomiske skæbne siden 1914.

Ejerne er: Rothschild, Europa, Lazard Freres (Eugene Meyer), Kuhn Loeb Company, Warburg Company, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Rockefeller familien, og JP Morgan Interests."

Hvem og hvad er "FED"? Da denne bank tilsyneladende er den absolut førende mht. verden finanser  vil give jeg give et overblik over dens historie, som er intet mindre end den perfekte forbrydelse.

Følgende er hovedsageligt fra Andrew C. Hitchcock 's bog: "”The History of the Money Changers” fra febr. 2006 og tidligere kongresibliotekar, Eustace Mullins' bog "The Secrets of The Federal Reserve".
Jeg tror, at Mr. Mullins virkelig kan sit kram, da Jekyll Island-gruppen blev enig om, at FED er ansvarlig over for Kongressen.
Man kan også se Andrew Hitchcock' s essay på denne rystende video af Bill Still og Pat Carmack. (1h 46 min) - der klart fastslår, at formålet med Federal Reserve System er de multinationale selskabers ejeres Nye Verdensorden i dens verdensrepublik.

I lang tid havde de Rothschild-ejede Europæiske Centralbanker presset på for at få en Centralbank i  USA. For som en vis Rothschild sagde: "Jeg er ligeglad med, hvilken marionet, der sidder på Englands trone for at styre et imperium, hvor solen aldrig går ned. Den mand, som kontrollerer Storbritanniens pengemængde, kontrollerer det britiske imperium, og jeg styrer den britiske pengemængde."

De Europæiske bankfolk brugte meget grove midler i USA: at trække deres enorme investeringer tilbage for at forårsage booms og depressioner for at opnå dette - men klarsynede amerikanske politikere stod imod dem. For, som Thomas Jefferson sagde i 1787: "Hvis det amerikanske folk nogensinde tillader private banker at få kontrol med spørgsmålet om deres valuta,  vil bankerne og de selskaber, der vokser op omkring dem, først ved inflation, derefter ved deflation, fratage folk al ejendom, indtil deres børn vågner hjemløse op på det kontinent, deres fædre erobrede."

I 1907 besluttede bankbosserne at jage den amerikanske offentlighed en skræk i livet
Rothschilds Jacob Schiff, lederen af Kuhn, Loeb og Co, erklærede i en tale i New Yorks handelskammer, eller rettere truede:" Medmindre vi får en centralbank med tilstrækkelig kontrol med kreditressourcerne, vil dette land gennemgå den mest alvorlige og vidtrækkende pengepanik i sin historie."

De satte Rothschild agenten, JP Morgan i spidsen for deres strategi.
J
P Morgan havde fundet en britisk partner, Edward Grenville, der længe havde været direktør for Bank of England (ejet dengang af Rothschild).

Det år var året for vekselerernes angreb.
JP Morgan og hans kohorter fik i hemmelighed børsen til at krakke. Inden for kun et par dage blev bankstorm almindelig i hele nationen.

Morgan fremstillede af penge ud af ingenting: $ 200.000.000 af sine helt egne penge, som han slet ikke havde dækning for, købte varer og tjenesteydelser med dem, og sendte nogle af dem til sine bankfilialer for at låne ud mod renter. Kongressen lod ham gøre det!
J. P. Morgan blev udråbt som en helt.

Præsident Theodore Roosevelt havde ligeledes efter den finansielle panik underskrevet et lovforslag om at  skabe den "Nationale Monetære Kommission"
Denne kommission skulle undersøge bank-problemet og komme med anbefalinger til Kongressen. Naturligvis var kommissionen pakket med JP Morgan's venner og kammerater.

Formanden var senator Nelson Aldrich fra Rhode Island - morfar til vice-præsident Nelson Rockefeller og David Rockefeller, der blev leder af Council on Foreign Relations - og han repræsenterede Newport Rhode Island - hjem for USA's rigeste bank-familier.

Senator Aldrich gik straks i gang med en 2 års studietur til Europa, hvor han indgående rådslog med  de private centralbankfolk i England, Frankrig og Tyskland, eller rettere Rothschild, Rothschild, og Rothschild.

Efter hans hjemkomst mødtes bankbosser på Jekyll Island ud for Georgia.
I denne gruppe var foruden Aldrich også Paul Warburg, som havde en gage på $ 500.000 i det Rothschild ejede firma, Kuhn, Loeb & Company. Denne løn fik han for lobby for en privatejet centralbank i Amerika. Til stede var også Jacob Schiff, en Rothschild, der havde købt Kuhn, Loeb and Company kort tid efter, at han ankom til USA fra England.
Rothschilderne, Warburgs og Schiffs, indbyrdes forbundet gennem ægteskab, var stort set den samme familie
.

De sammensvorne  oprettede straks en uddannelsesfond på $ 5.000.000 for at finansiere professorerne i toppen af universiteterne for at få godkendt den nye bank.

5. november 1913 blev Woodrow Wilson valgt, og JP Morgan,
Paul Warburg, Bernard Baruch mfl. fremsatte en ny plan, som Warburg kaldte Federal Reserve System.

Ledelsen af Det Demokratiske Parti hyldede dette nye lovforslag.
Juristen Alfred Crozier bevidnede: "Loven tildeler bankerne alene den farlige magt at lave penge

I 1911, forud for Wilsons tiltræden som præsident, skrev Woodrow Wilsons  nære rådgiver, Rothschildagenten Edward Mandell House bogen "Philip Dru - Administrator". Tilsyneladende en roman, men det var faktisk en detaljeret plan for den kommende regering i USA, "som ville etablere socialismen som drømt om af Karl Marx".

Schiff, Warburg, Kahn , Rockefeller og Morgan satte deres lid til House. En af institutionerne, der er beskrevet af House er Federal Reserve system.

Lovforslaget blev godkendt af senatet d. 22 december, 1913
Hvordan gik det til? Fordi de fleste senatorer havde forladt byen for at vende hjem på juleferie. Desuden var disse senatorer var blevet garanteret af ledelsen, at intet ville blive gjort med hensyn til dette lovforslag, indtil længe efter juleferien.
Denne procedure i Kongressen blev senere kaldt "julemassakren".

Eustace Mullins: "Woodrow Wilson underskrev Federal Reserve loven den 23. december 1913. Historien har vist, at den pågældende dag ophørte forfatningen med at være styrende for det amerikanske folk, og vore friheder blev udleveret til en lille gruppe af internationale bankfolk."

HW Loucks: " Huset Morgan har nu øverste kontrol over vor industri, handel og politiske anliggender. De har fuld kontrol over den politiske beslutningsproces i det Demokratiske, republikanske og progressive Parti.
Den ekstraordinære propaganda for "beredskab" er planlagt mere mhp. indre tvang end til forsvar mod udenlandsk aggression."

Eustace Mullins skriver: "Da Federal Reserve Bank of New York skal fastsætte rentesatserne og direkte markedsoperationer, og dermed styre den daglige forsyning og prisen på penge i hele USA, er  det aktionærerne i denne bank, der er de virkelige ledere af hele systemet.

Den Rockefeller Kuhn, Loeb-kontrollerede National City Bank tog det største antal aktier i den bank: 30.000 aktier. JP Morgan's First National Bank tog 15.000 aktier. Da disse to banker fusionerede i 1955,  ejede denne blok næsten en fjerdedel af aktierne i Federal Reserve Bank of New York.

Interessant nok havde Kongressen kun et par uger tidligere endeligt vedtaget et lovforslag om legalisering af direkte indkomstskat på mennesker. Dette lovforslag blev  fremsat af Senator Aldrich og er nu kendt som den 16. ændring.
Indkomstskatteloven blev grundlæggende for Federal Reserve. Dette skyldes, at Federal Reserve er et system, som i bund og grund skaber en ubegrænset gæld for den amerikanske forbundsrepublik. Den eneste måde til at sikre betaling af renter på denne "gæld" ligger i direkte at beskatte folk, som de havde gjort med Bank of England. Her er en tankevækkende video af Aaron Russo om denne forbrydelse.

Kommentar
Faktisk blev denne 16. ændring aldrig ratificeret, og derfor er der mange amerikanske borgere, som ikke betaler indkomstskat,hvad De Forenede Staters regering intet kan gøre ved.

Denne (og mange andre med) video fortæller os, at hele indkomstskatten ikke engang er nok til at dække renterne for US regeringens statslige lån hos de bedrageriske FED-bankfolk, der sågar ulovligt har tilranet sig den magt, som kun tilkommer US´ Kongres, nemlig at trykke penge og oven i købet låner dem ud til amerikanerne mod fede renter!!!
Og bedst går forretningen naturligvis i krigstid!
En sådan tribut kender vi ellers kun fra historiens værste tyrannier.
Den amerikanske hær siges at være betalt gennem selskabsskatter - skoler og veje af de føderale stater.

For at føje spot til skade oprettedes f.eks Rockefeller Foundation i 1913, så  renteflåningen af amerikanerne kunne flyde skattefrit tilbage i  fonden - fordi de kalder den "velgørende", trods det at fonden kun har givet ca 2 mia. dollars ud i sin levetid, til f.eks. FN, mentalhygiejne, så folk bliver mentalt demoraliserede og fjernstyrede - hvordan viser den tidl. sovjetspion Yuri Bezmenov (video) og han hævder, at vi nu har været hjernevaskede i mere end 25 år!  Endv. til andre samfundsundergravende aktiviteter. Ellers er fonden overvejende filantropisk med skatteyderpenge.

17. ændring sørger for for to senatorers direkte valg fra hver stat i modsætning til den oprindelige ordning, hvor staternes  parlamenter valgte USAs senatorer. Disse bankfolk  kan nu levere valgkampagnemidlerne til deres håndplukkede folk, når de stiller op til Senatet, og dermed undgå fremtidige problemer som at få Federal Reserve gennem Senatet.

Præsidenten udpeger kun 2 af de 7 medlemmer af Federal Reserve Øverste Råd, hvert fjerde år.

Allerede nu har vi en fornemmelse af, at Wall Street bankbosserne bruger deres umådelige rigdomme til at skabe finansammenbrud for at gøre os til deres slaver.
Det indtryk vil blive kraftigt forstærket i næste afsnit.