Ansöka om pass och nationellt id-kort

Du som är svensk medborgare kan ansöka om pass eller nationellt id-kort på polisens passexpeditioner. Du behöver personligen komma till en passexpedition och ha med dig giltig id-handling.

Boka tid/Hitta passexpedition

På många platser måste du förboka ditt besök på passexpeditionen via webben. Det gäller både om du ska ansöka om pass och nationellt id-kort.
Boka tid för pass och nationellt id-kort via webben

På passexpeditioner som inte har något bokningssystem gäller drop-in.
Hitta passexpedition

På passexpeditionen

Ansökan sker elektroniskt vid ansökningstillfället. Du behöver ha med dig giltig svensk legitimation och ditt gamla pass och/eller nationella id-kort, om det fortfarande är giltigt.
Det här händer på passexpeditionen

Pass för barn och unga

Även barn och ungdomar under 18 år måste personligen komma till passexpeditionen. Minst en vårdnadshavare bör vara med.
Pass för barn och unga

Kostnad och leveranstid

  • Pass 350 kronor
  • Nationellt id-kort 400 kronor
  • Provisoriskt pass 980 kronor

Ansökningsavgiften betalas vid ansökningstillfället. Vi ser helst att avgiften betalas med betalkort eller kreditkort. Normalt levereras ett pass eller nationellt id-kort till vald passexpedition inom fem arbetsdagar, men polisen kan inte garantera leveranstiden.

Hämta pass

Pass och nationellt id-kort ska hämtas personligen, fullmakt gäller inte. Du behöver inte förboka tid för att hämta ditt pass eller nationella id-kort. Vill du hämta på annan passexpedition än den du ansökt på måste du tala om det vid ansökningstillfället. Det går inte att ändra efteråt.

Du kan också hämta ut pass och nationellt id-kort på en svensk ambassad. Det kostar cirka 150 kronor extra och betalas i lokal valuta på ambassaden.

Passets giltighetstid

  • Pass och nationellt id-kort gäller i fem år.
  • Pass för barn under 12 år gäller i tre år.
  • Provisoriskt pass utfärdas för en specifik resa och gäller för den tid och giltighetsområde sökanden har behov för. Detta ska kunna styrkas vid ansökningstillfället. Längsta giltighetstid är sju månader.

Andra länders krav på passets giltighetstid

Några länder kräver att passet ska vara giltigt en viss tid efter inresan. Du bör ta reda på vad som gäller i det land du ska åka till. Vänd dig till det aktuella landets ambassad eller konsulat. I vissa fall kan resebyrån lämna besked.

Antal pass du kan kvittera ut

Du beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. När du ansöker om ditt fjärde pass inom samma period beviljas inte din ansökan, om du inte kan visa att du har särskilda skäl för att ytterligare pass ska utfärdas.

Pass för utlandsboende

Är du svensk medborgare och bosatt utomlands kan du ansöka om pass eller nationellt id-kort i Sverige eller på en svensk ambassad. Du måste själv ta reda på eventuella blanketter och intyg som du behöver ta med dig. Kontakta därför passexpeditionen innan besöket. Mer information finns på Sweden abroad och på webbplatsen för konsulatet eller ambassaden i det land du bor.

Personer som nyligen fått svenskt medborgarskap

När en person med utländskt medborgarskap blir svensk medborgare läggs informationen in i folkbokföringsregistret av Skatteverket inom några dagar. Ansöker du om pass eller nationellt id-kort innan informationen lagts in måste du ta med beslutet om svenskt medborgarskap i original från Migrationsverket. För person som kommer från något av de nordiska länderna utfärdar Länsstyrelsen beviset.

Ny resehandling efter namnbyte

Vid byte av namn, personnummer eller samordningsnummer, måste du alltid byta pass och nationellt identitetskort. Polisen hämtar personuppgifterna digitalt vid ansökan om en ny resehandling. Om resa planeras i nära anslutning till en vigsel är rekommendationen att boka resan i namnet som används före vigseln. Ansökan om nytt pass kan göras efter hemkomsten.

Pass och nationellt id-kort är värdehandlingar

Förvara alltid passet på ett säkert ställe och se till att det inte skadas. I fel händer kan det användas i olagliga syften. Eftersom passet och det nationella id-kortet också kan användas som id-handling är de av högt värde både vid resa och vid identifiering. Att låta någon annan använda din id-handling kan vara att betrakta som missbruk av urkund. Om du tillåter detta kan det medföra att du döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

På passexpeditionen

1) Ansökan sker elektroniskt vid ansökningstillfället. Du behöver ha med dig giltig svensk id-handling och ditt gamla pass och/eller nationella id-kort, om det fortfarande är giltigt.

2) Avgiften betalas. Du legitimerar dig med godkänd svensk id-handling.

3) Ett digitalt foto tas av passhandläggaren på passexpeditionen.

4) Fingeravtryck för passet tas genom att du får placera dina pekfingrar på en speciell läsplatta som skannar av fingeravtrycken. Vid skador på pekfingrarna skannas ett av dina andra fingrar.När den tekniska kvaliteten på foto och fingeravtryck godkänts ska du: - Kontrollera och godkänna dina uppgifter. - Skriva din namnteckning på fotostationens signaturplatta.

5) Du får se en bild av hur passet eller det nationella id-kortet kommer att se ut när det är färdigt.

6) Du kan välja att få meddelande via sms eller e-post när passet eller det nationella id-kortet är klart.

7) Du kan välja på vilken passexpedition i Sverige du vill hämta ut ditt färdiga pass eller nationella id-kort.

8) Du har ingen möjlighet att ändra ditt val efter att ansökan är registrerad.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Teckenspråk

Till lättläst text

Filmen är 2 min 32 sek lång