maj 8, 2014

Psykisk och mental ohälsa idag. Fakta, tips och råd

Quisque justo augue ut urna eu eros. Sed id elit tincidunt et, fermentum vel, wisi. In vitae erat eget arcu nunc venenatis placerat, molestie tristique commodo. Cras turpis vitae ante. Praesent magna.
maj 6, 2014

Behandlingsmetoder vid psykisk sjukdom och mental ohälsa

Bibendum tellus, fringilla ut, eleifend pede id nulla ac ligula at neque. Vestibulum ante sodales neque ut quam placerat id, orci. Integer aliquam. Etiam tempor varius, quam elit justo ac accumsan id, eleifend lectus non.
 

Drabbad av psykisk ohälsa?

Om du känner av att du har vissa besvär, som oro, ångest, sömnbesvär med mera så kan det ha att göra med psykisk ohälsa. Många undviker att söka vård och kämpar på, på egen hand. Dock är det inte fel att gå till en vårdinstans för att få hjälp och att ställa en diagnos. Det finns hjälp att få. Vård av psykisk ohälsa behöver inte enbart innebära sjukskrivning och medicinering. Det finns något som heter psykiatrisk sjukgymnastik, även kallat psykosomatisk sjukgymnastik. Då får man hjälp av en sjukgymnast och det med hela kroppen, inte bara psyket. Hur någon mår, det går ofta att se hur en person går och står. Vad den har för hållning och vad den har för rörelsemönster. En sjukgymnast kan på så vis se på en person hur den mår, även om personen i sig inte kan utrycka sig med ord. I en artikel på 1177.se (klicka här) berättar två sjukgymnaster om hur sjukgymnastik kan hjälpa personer med posttraumatisk stress så väl som personer som lider av annat inom psykisk ohälsa. I Arbetarbladet kan man läsa om hur viktigt det är med sjukgymnaster inom psykiatrin. Socialstyrelsen har nationella riktlinjer för hur man ska behandla depression och ångest och sjukgymnastik är en viktig del i denna behandling. Den kompetens en sjukgymnast besitter kan tillföra den psykiatriska vården en hel del. Sjukgymnaster förknippar man ju annars oftast med åkommor som ryggbesvär, knäskador, Tennisarmbåge osv
 

Psykosomatisk sjukgymnastik. Vad är det?

Psykosomatisk sjukgymnastik fungerar på det vis att det hjälper dig att få en kontakt mellan tanke och kropp. Det blir som en koppling mellan kroppen, sig själv, tankarna och känslorna. Det handlar även om att kunna hitta signaler från kroppen, lyssna på dem så väl som att förstå dem i ett led för att hitta nya möjligheter så att du kan påverka din situation och ditt liv. Psykosomatisk sjukgymnastik är till för att du ska kunna stärka din egen självkänsla och din egen självbild. Det är inte bara det kroppsliga som behandlas, utan denna typ av sjukgymnastik hjälper även till med det psykiska. Det har även en bra effekt på smärtor och andra obehag i kroppen. Dessa besvär kan öka när du känner stress eller oro eller har spänningar i musklerna. Ofta är det att när man är orolig, stressad eller ledsen så spänner man sig och det kan även ge smärtor och spänningar i hela kroppen. Genom att möta en sjukgymnast som jobbar med psykosomatisk sjukgymnastik så kan ni tillsammans utröna sambandet mellan din kropp, dina känslor och dina tankar. Tillsammans finner ni även en målsättning att jobba mot. Man jobbar med människan som helhet och fokuserar mycket på samspelet mellan kroppen och psyket. Bland annat så har man samtal, beröring, kroppsrörelser och annat för att kunna kartlägga hur man tänker, hur man känner och vad man får för reaktioner från kroppen.
 

Vi är Cepi.nu


C epi.nu verkar i hela Sverige och mået är att sprida kunskap om vad mental ohälsa är samt ge guider och riktlinjer för den som drabbats. Oro, ångest, depression, social fobi och utmattningssyndrom är idag, tyvärr, vanligare och vanligare. Den som drabbats lider inte bara av sin sjukdom, sitt tillstånd, utan även av bieffekter som socialt utanförskap, förlorad arbetstillfälle, sämre ekonomi med mera. Vi strävar efter att få ett friskare och sundare Sverige med mindre mental ohälsa samt psykiska sjukdomar.