Installing Corona 2.4Ghz DIY Module (DSSS) in a Multiplex Cockpit SX transmitter.

Please notice: In some countryes you're not allowed to modify your transmitter with gear bought in other countryes.

Modifying your transmitter is at your own risk. I won't be hold responsible for any smoking components, or ruining your transmitter in other ways. The guide works for me, but maybe I was lucky ?

To my big suprise, I couldn't find a guide about installing Corona's DIY 2.4 Ghz module in the MPX Cockpit transmitter. Thanks to "LazyZero" at http://www.modellbauvideos.de/board/wbb/zubehoer-elektronik/elektronik-eigenbauten/1700-multiplex-cockpit-sx-goes-assan/ it worked out anyway.

Nevertheless, it would be easyer with at Corona-Multiplex guide - so here it is. Feel free to comment (kof ?@? kofs .dk)

The Corona Tx module is quite small, probably the smallest, I've seen. It means it is, if not easy, then possible to place alle the stuff inside the original transmitter. My module is placed in a way that means the original 35 Mhz antenna parking is now partly occupied by the module - there might be more clever places to place it :-)

By the way, when you are considering where to place the module - do your experiments before you have welded the wires to the transmitter. The wires are thinn, and might break where they are welded to the module.

Nevertheless, installing the Corona DIY module is quite easy - here we go ..


Bemærk: Det er ikke lovligt at montere sendermoduler der ikke er godkendt af de danske myndigheder i sender der bruges i Danmark. Hvis man derimod, som jeg, tilbringer meget af sommeren hos sin rige onkel i Lichtenstein, er det bare at køre løs.

Går din sender i stykker under ombygningen, vil jeg ikke holdes ansvarlig for dette. Guiden virker for mig, men måske jeg bare har været heldig ?

Efter at have købt Coronas DIY 2.4 Ghz modul, viste det sig til min store overraskelse at der ikke var en færdig guide til at installere pågældende modul i en Multiplex Cockpit SX sender. Takket være bl.a. http://www.modellbauvideos.de/board/wbb/zubehoer-elektronik/elektronik-eigenbauten/1700-multiplex-cockpit-sx-goes-assan gik det alligevel. Ikke desto mindre ville det være rart med en specifik guide, så det har jeg hermed forsøgt at lave.

Corona sender-modulet er ganske lille, nok det mindste jeg har set. Det kan, forholdsvist, nemt placeres inde i senderen. Jeg har placeret mit således at antennen ikke mere kan skubbes ind i "parkeringen" i siden af senderen - jeg tror der findes smartere steder !

Når du sidder og eksperimenterer med placeringen af modulet, så gør det inden du har loddet ledningerne fast nogen steder. Det er tynde ledninger, så skån dem for belastningen ved at vrikke og hive i dem mere end nødvendigt..

Bortset fra det, så er det nemt - here we go ...

All the connections we need are located behind the trainer/charger plug. In the highlighted areaAlle de forbindelser vi skal bruge findes oppe bag ved træner/lade stikket på senderen. Det highlightede område.

The connections are as described at the picture. When "35 Mhz off" is connected to GND, the 35 Mhz signal will turn off, and the transmitter starts up in DSC mode. This means there is still a PPM signal (which we are gonna use) to the trainer port.

At first, I thought I only needed to press the menu-button for a second, to avoid the 35 Mhz signal, and there are indeed no 35 Mhz signal, but sadly no PPM signal either.Benene er som beskrevet på billedet. Når "35 Mhz off" forbindes til stel, slukkes 35 Mhz signalet, og senderen starter op i "DSC" mode. Dette betyder at der stadig kommer PPM signal (som vi skal bruge) til trænerstikket.

Jeg troede umiddelbart at man kunne nøjes med at holde senderens menu knap nede i et sekund, når man tændte senderen, men så var der tilsyneladende ikke PPM signal på PPM-benet.

If you're completely switching to 2.4 Ghz, simply connect GND to 35 Mhz off, elseway you need to employ a 2-pole-switch. In such case, connect as shown in the diagram.

The switch gives power to the Corona module and turns off 35 Mhz - and vice verca.Hvis man fuldt og helt skifter til 2.4 Ghz, er det bare at lave en lus fra GND til 35 Mhz off. Vil man stadig gerne benytte 35 Mhz delen, skal der indskydes en dobbelt polet kontakt, og skidtet skal forbindes som på diagrammet

Med kontakten slukkes strømmen til sendemodulet, samtidig med at 35 Mhz tændes - og vice versa.

Now mount the antenna. The easy way is to mount it in the bottom part of the transmitter. You might place the hole a little more downwards than I have done. The back-part of my antenna touches the circuitbord of the transmitter, when the transmitter is assambled - not nice!.Så skal 2.4 Ghz antennen monteres. Det nemmeste er efter min overbevisning at montere i senderens bund. Bor evt. hullet lidt længere nede end jeg har gjort. Bagsiden af antennestikket trykker i mit tilfælde blidt på printpladen, når senderen skrues sammen - lidt uheldigt.

A picture of the whole installation welded together. I think it easyer to use the diagram above :-). Notice the insulation tape at the right top of the transmitter. It's where the antenna touches the circuitboard. I hope it won't give too many troubles .Et billede af hele installationen loddet sammen - jeg tror nu det er nemmere at finde rundt i diagrammet ovenfor:-) Bemærk isolerbåndet til højre for oven på senderen. Det er her senderstikket trykker en anelse på printpladen. Jeg har filet lodningerne under isolerbåndet flade, og derefter sat 2 lag af det gode isolerbånd over - det burde ikke give problemer.

One rebuild Cocpit SX transmitter. When you can't see the mess inside, it looks quite good I think :-)Et stk ombygget Cockpit sender - ser da OK ud udefra :-)

One Multiplex MiniMag going 2.4 Mhz.

Et stk Multiplex MiniMag going 2.4 Mhz.


By the way: When you're turning your stuff on - Corona says first to turn on the reciever, and the the transmitter. It seems to me it works better to turn the transmitter on first - just like at 35 MHz. The reciever binds immediately.

Et tip er i øvrigt at tænde senderen først, når man vil ud at flyve. Corona skriver godtnok man først skal tænde modtageren, men jeg synes det virker bedre omvendt - modtageren binder øjeblikkeligt, når senderen er tændt i forvejen.