“Deres mål er at pålægge nationernes stridende familie en venlig stabilitet gennem sammenslutning og forening. De ser afskaffelsen af nationale grænser, undertrykkelse af loyalitet mod race og folk som den mest hensigtsmæssige vej til verdensfred. De mener, at økonomisk konkurrence er roden til international spænding." Barry Goldwater, tidligere US præsidentkandidat, om Trilateral Commission, således kaldet, fordi dens opgave er at sammensmelte disse 3 zoner : Amerika, Eurasien og Det Fjerne Østen til en verdensstat ved hjælp af ledere fra de 3 blokke. 

"Ja , Trilateral Commission (TC) er det valgte køretøj, som til sidst fik den fornødne trækkraft til faktisk at skabe deres Nye Verdensorden.
Hvis Council on Foreign Relations kan siges at være gydeplads for enverdens-idealismens ideer, så er det TC "stødtropperne" , der skal angribe brohovederne."

Tidligere US præsidentkandidat, Barry Goldwater  havde alvorlige advarsler om TC:  “DEN  TRILATERALE ORGANISATION SKABT AF DAVID ROCKEFELLER ER EN STEDFORTRÆDER  - DENS MEDLEMMER VÆLGES AF ROCKEFELLER, DENS FORMÅL DEFINERES AF ROCKEFELLER, DENS FINANCIERING KOMMER FRA ROCKEFELLER . Efter min mening repræsenterer TRILATERAL COMMISSION EN DYGTIG BESTRÆBELSE PÅ AT GRIBE KONTROLLEN OVER OG SIKRE SIG DE 4 MAGTCENTRE  - POLITISK, PENGEMÆSSIGT, INTELLEKTUELT OG KIRKELIGT."

Trilateral Commission: Den bedste regering, der kan købes for penge. 
Patrick M. Wood 2006
”Moderne globalisering blev til med skabelsen af Trilateral Commission i 1973 af David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski.
Den havde lidt over 300 medlemmer fra Nordamerika, Europa og Japan. Det klart fastslåede mål for Trilateral Commission var at fremme en "Ny International Økonomisk Orden" som ville fortrænge den eksisterende historiske orden. 

Trilateral Commission (TC) tog førergreb på den US-amerikanske regeringsadministration  med valget af Jimmy Carter i 1976.  Carter blev personligt oplært i globalistisk filosofi og udenrigspolitik af Brzezinski selv. Da så Carter blev taget i ed som præsident, udnævnte han ikke mindre end 1/3 af U.S. medlemmerne af TC til sin regering og andre høje poster i sin administration.".

Dette er TCs tavse strategi: Man bliver langsomt indfanget men føler ikke noget, før lassoen strammer til. Tænk blot på EU.

Richard Gardner var oprindeligt medlem af TC og en af de mest fremtrædende arkitekter bag Den Nye Internationale Økonomiske Orden. I 1974 udkom hans artikel "En Svær Vej til Verdensorden" i Foreign Affairs bladet, offentliggjort af Council on Foreign Relations

Gardner erklærede:" Kort sagt skal "verdensordenshuset" bygges op nedefra i stedet for oppefra nedefter. At lade national suverænitet smuldre stykke for stykke vil give meget mere end det gammeldags frontalangreb."
Efter Gardner ville brug af traktater og handelsaftaler (som GATT) binde og afløse grundloven stykke for stykke, hvilket er nøjagtigt, hvad der er sket. Desuden havde Gardner en høj mening om FN som en institution, der kunne bruges til at nedbryde de enkelte nationers suverænitet. 

Hvad er Trilateral Commission? Aug. Review
Trilateral Commissions grundlag er   pro-marxistisk. De har opkastet sig solidt imod nationalstaten - i særdeleshed imod USAs forfatning. National suverænitet skal  fjernes helt for at gøre plads for den Nye Verdensorden, der skal regeres af en ikke-valgt global elite i deres selv-skabte lovsystem.
 Havde Carter så været den eneste TCer havde skaden omend stor været til at begrænse. Men følgende regeringer
bragte TCeren George H.W. Bush (under Reagan), William Jefferson Clinton, og Richard Cheney (under G. W. Bush) til magten.  Her er 2006-medlemslisten. Den viser klart de ledende US-løver og deres efterluskende europæiske følgesvende - som det kendes fra savannaen, selv om vor justitsminister, Lene Espersen og Uffe Ellemann-Jensen har været og Töger Seidenfaden, Peter Strårup, Danske Bank, og prorektor ved Kbh. Universitet Lykke Friis er medlemmer

Således har hver regering siden Carter haft TC-repræsentation på topniveau - enten som præsident eller vice-præsident.

Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carters sikkerhedsrådgiver og medstifter af TC sammen med  with David Rockefeller i 1973.
Her 1981 i selskab med — Usama bin Laden!!

Et andet godt eksempel på TC- dominans er den stilling, som U.S. Trade Representative  (USTR) indtager. Den er afgørende  med i forhandlinger om de mange   internationale handelstraktater og - aftaler, som danner grundlag for  den Nye Internationale Økonomiske Orden. Siden 1977, har der været 10 USTR præsidenter udnævnt af USAs præsident. 8 har været medlemmer af TC! 

Henry Kissinger er en meget aktiv TCer, bilderberger, medlem af Council on Foreign Relations (CFR) og Club of Rome.

Udenrigsministerposten er også kraftigt repræsenteret : Henry Kissinger (Nixon, Ford), Cyrus Vance (Carter), Alexander Haig (Reagan), George Shultz (Reagan), Lawrence Eagleburger (G.H.W. Bush), Warren Christopher (Clinton) og Madeleine Albright (Clinton). Der var nogle fungerende TC-udenrigsministre: Philip Habib (Carter), Michael Armacost (G.H.W. Bush), Arnold Kantor (Clinton), Richard Cooper (Clinton).

Federal Reserve (FED) har også været kraftigt TC-domineret:  Arthur Burns (1970-1978), Paul Volker (1979-1987), Alan Greenspan (1987-2006).

Praktisk talt alle TC medlemmer fra Nordamerika har også været medlemmer af CFR. Præsident for CFR er Richard N. Haass, en meget fremtrædende TCer, der også har været direktør for politisk planlægning for U.S. udenrigsministeriet 2001-2003.

Robert Pastor er ikke medlem af TC - men har altid arbejdet for dens ledende medlemmer. Nu er han drivkraften bag Rockefellers NAFTA

F.eks. var specialrapporten om Nordamerikas fremtid den største TC udtalelse om den tilsigtede Nordamerikanske Union. Vice-formand for ekspertgruppen var Dr. Robert A. Pastor, som er fremstået som den  “Nordamerikanske Unions fader”. 3 TCere blev omhyggeligt valgt til at føre opsyn med TCs ønsker, en fra  Mexico, Canada og USA.

De skridt,som førte til skabelsen af EU ligner ikke overraskende dem, som nu tages for at skabe den Nordamerikanske Union. Som i tilfældet EU er løgne, bedrag og forvirring de vigtigste værktøjer for at føre os bag lyset, mens de smeder svig uden mandat, ansvar eller overblik.

Selv i sengen kan TCer og CFRer, tidligere  præs. Bush sen. ikke undvære sin Nye Verdensordenspyramide: Påmindelsen om at fuldføre verdensstaten.

De enorme multinationale selskaber er drivkraften i TC:   Coca-Cola, IBM, CBS, Caterpillar Tractor, Bank of America, Chase Manhattan Bank, Deere & Company, Exxon. Markedsværdien af IBM aktier alene var større end værdien af alle aktier på den Amerikanske Børs.Chase Manhattan Bank havde nogle og 50.000 filialer eller tilsvarende banker verden over.


Hvad der når vore øjne og ører er gennemcensureret af CBS, New York Times, Time Magazine, etc
Endvidere klargjorde "Trialogue"
, TCs officielle blad, og andre officielle skrifter deres erklærede mål at skabe en "Ny International Økonomisk orden". TCeren Præsident George H.W. Bush talte senere (5 times 1990-91) åbent om at skabe en “Ny Verdensorden”.

                        Jimmy Carter var den første US præsident i TCs net

TC holdt deres årlige generalforsamling i Tokyo i januar 1977. Carter og Brzezinski kunne ikke være til stede, men skrev. Carter: . … "dette samarbejde er væsentligt ikke kun for for vore 3 regioner - men i den globale søgen efter en mere retfærdig og rimelig verdensorden."

Brzezinski: "dette regionale samarbejde må dreje sig om at modellere en mere retfærdig og rimelig verdensorden, og siden den nuværende ramme har været utilstrækkelig til at klare verdens problemer, skal den væk og erstattes med en verdensregering."

Brzezinski i 1974 til den brasilianske avis Vega: “Vi må ændre det internationale system til et globalt system.."

Brzezinski udviklede baggrunden for et nyt systems behov i sin bog "Mellem 2 aldre: Amerikas rolle i den Tektroniske tidsalder" (1969). Han skrev, at menneskeheden har gennemgået 3 store stadier og er midtvejs i det 4. og sidste.
1. stadium
beskrev han som "religiøs,"
2. stadium  var nationalismen,
3. stadium var marxismen, der i flg. Brzezinski, "repræsenterer et yderligere vitalt og skabende skridt i modningen af menneskehedens vision."
4. stadium var Brzezinski's ideal: global rational humanisme 
- resultatet af amerikansk-kommunistisk udvikling . Her er 
"nationalstaten ophørt
med at være drivkraft: Internationale banker og multinationale selskaber handler og planlægger." 

Økonomiske følger af TC for USA :
"Selvsamme politik, som gav os den "Nye Internationale Økonomiske Orden" har ødelagt vort land" (med gæld).

Selskabernes profit i samme tidsrum er imidlertid steget enormt:
I flg. BEA udgjorde selskabernes samlede profit i 2002: $874 milliarder, $1.02 trillioner i 2003 og $1.2 trillioner i 2004. Exxon forøgede sin årlige indtjening fra  $21.5 milliarder i 2003 til $25.33 milliarder i 2004.

Ud af 7 Verdensbankchefer har de 6 været TCere. 

T.v.: Mr. Dollar, Alan Greenspan, tidligere bestyrelsesformand for FED er TCer og CFRer 

T.h.:Bill Clinton er CFRer og tidligere TCer                                                 
Hovedformål med TC: Støtte til regionsdannelse som et trin mod verdensstaten

Lige efter afslutningen af den kolde krig offentliggjorde TC et studie: Regionalism in a Converging World:“……hvordan man leder regionaliseringskræfterne , så de er forenelige med og støtter udviklingen hen imod en verden”: At forene den kommende Nordamerikanske Union/Det Amerikanske Frihandelsområde med Euromediterranien og det japansk (og kinesisk) ledede Fjernøsten 
AP Pressemeddelelse 15. marts, 1999: “ Mens ledende personligheder fra ikke-medlemstater som Kina, Korea, Rusland og Ukraine ikke kan blive medlemmer af TC , som mødes årligt for at diskutere verdens fremtid, så sad de dog alligevel  med ved bordet  ved dette års møde. "Vi har taget afgørende skridt for udvide diskussionen… til folk uden for de sædvanlige trilaterale områder;"  sagde tidligere Federal Reserve formand Paul Volcker, leder U.S. delegationen til et af årets mest prestigefyldte  samlinger."
I 2005 holdt TC sit  årlige møde i Peking – med deltagelse af ledende kinesiske politikere.
Et tema på 2007-mødet var: "Fremkomsten Af Et Østasiatisk Fællesskab i Verdensregeringen"  Et ledende medlem af TC er Henry Kissinger, tidligere US-udenrigsminister . Her bekræfter han, at  medinddragningen af Kina i Den Nye Verdensorden er det vigtigste hverv for nogen somhelst US-præsident. Naturligvis
benægter TC sådanne hensigter.