Det Norske Myntverkets historie

Det Norske Myntverket ble opprettet under navnet Den Kongelige Mynt i 1686. Som en del av Kongsberg Sølvverk var hensikten å lage mynt av sølvet fra gruvene. Frem til Norges selvstendighet I 1814 ble myntverket styrt fra kongens København, men ble I 1816 underlagt Finansdepartementet. Norges bank overtok driften fra 1962. I 2002 ble Den Kongelige Mynt skilt ut som eget aksjeselskap med Norges Bank som eneeier. I 2003 solgte Norges Bank alle sine aksjer til Samlerhuset AS og det statlige finske myntverket. Våren 2015 overtook Samlerhuset 100 % eierandel, og det 330 år gamle myntverket ble igjen I helnorsk eie, og frykten for salg til utlandet for senere nedleggelse i Kongsberg forsvant med kjøpet.

Med historie tilbake til 1686 er Det Norske Myntverket i dag Norges nest eldste nålevende produksjonsbedrift etter Ulefos Jernverk fra 1657. Det tradisjonelle gruvemerket gruvemerket - korslagt hammer og bergsjern - er myntverkets registrerte varemerke og brukes fremdeles som myntmerke på alle norske mynter.
 

Bilde av Det Norske Myntverket tatt fra Nybrufossen

 

Myntas første mynt fra 1686
 

Etter en befaring i bergstaden Kongsberg sommeren 1685, besluttet den dansk-norske kongen Christian V at norsk myntproduksjon skulle flyttes fra Christiania til Kongsberg året etter. Tanken bak var at mindre logistikk og myntverk nær sølvgruvene ville gi mer penger i den dansk-norske statskassen. Den aller første mynten som ble preget på det nye myntverket var en 4-mark fra åpningsåret 1686. Mynten står i dag som en av de viktigste utgivelsene i norsk mynthistorie.

 

Lang tradisjon som medaljeprodusent


Det Norske Myntverket har lang tradisjon som medaljeprodusent. Den eldste medaljen man vet er preget på Kongsberg, ble utgitt for å markere Kong Frederik IVs besøk ved Sølvverket i 1704. I dag leverer myntverket alt fra mer skulpturale medaljer til enkle merker. Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste har vært preget ved Det Norske Myntverket siden 1888, og Nobels Fredsmedalje har vært preget på myntverket siden 1903. Fra 2015 ble Nobels fredspris preget i rettferdig gull. Samlerhuset er distributør av en rekke norske minnemedaljer produsert ved Det Norske Myntverket.


 Utskriftsversjon Utskriftsversjon