Riv pyramiderna igen Peter Antman 著 [Leanpub PDF/iPad/Kindle]
Riv pyramiderna igen
Riv pyramiderna igen
$4.99
Minst
$14.99
Föreslagna
Riv pyramiderna igen

Den här boken är 100% färdigt

Avslutades den 2014-07-24

Om boken

Inom mjukvarubranchen har sedan mitten av 90-talet arbetssätt baserad på värderingar som betonar samarbete och dialog framför hierarkier och order vuxit sig stark. Med ett samlingsnamn brukar vi tala om dem som agila metoder. Faktum är att det knappt finn några mjukvaruutvecklande företag kvar som inte på något sätt anpassat sitt arbete efter principerna i agila manifestet. Agila metoder, så som Scrum eller Kanban-inspirerade sätt att arbete, är i dag vardagsmat inom mjuvaruutvecklande organisationen. Det finns en rik litteratur och gott om erfarenhet, kurser och konsulter (jag är numera en sådan) i branschen

Ändå har många fortfarande svårt att få till agile i vardagen. Det är lätt att bilda team, sätta upp sin första Scrumtavla och skapa en backlog. Men sedan blir det ofta svårt. Min erfarenhet är att de många gånger beror på att man måste göra djupa och systematiska förändringar av organisationen, som det varken står om i de agila standardverken och som också bara blir bra om de är anpassade efter den egna verksamhetens specifika förhållanden. Man måste börja riva pyramiderna.

När jag började som utvecklingschef där hösten 2007  det en tämligen konventionell tjänst, med en mix av det som brukar ingå i rollen som chef över en grupp experter i en teknikdriven organisation.Fem år senare, när jag bestämt mig för att gå vidare, och i stället arbeta som coach och hjälpa andra företag att uppnå det vi lyckats med skrev jag ett öppet brev till min efterträdare:

Om några veckor avslutar jag min tjänst som utvecklingschef. Normalt sett brukar ju en avgående chef ersättas med en ny. Jag är emellertid inte så säker på att det är en bra idé, åtminstone inte med någon som förväntar sig att få bestämma över så mycket. Jag har nämligen, kan jag så här i efterhand se, delvis ägnat mig åt att dekonstruera den traditionella utvecklingschefsrollen - ett slags un-management i praktiken. Så vad finns det egentligen kvar att chefa över?

Om det handlar den här boken.  Med denna bok i handen får du ett antal praktiska verktyg, erfarenheter och en del teoretiskt bakgrund som jag hoppas kan hjälpa dig i vardagen att riva alla dessa små och stora, osynliga och synliga pyramider.

Denna bok bygger från början på material från min blogg om Agil HR, men kommer byggas ut med mer material. Den version du läser just nu är 3.0. Jag tar betalt för boken eftersom det ligger mycket nedlagt arbete i att skapa denna bok. För varje nytt större tillägg kommer jag höja priset till det når en rimlig nivå. Köp nu, med andra ord!

Just nu kommer intäkter gå till professionellt omslag och korrektur.

Om författaren

Peter Antman
Peter Antman

Peter Antman är progammerare och författare. Han har spenderat större delen av det senaste decenniet till att bygga system som bygger system, det vill säga växa organisationer som är verkligt bra på att skapa mjkuvara, i roller som utvecklare, arkitekt, CTO och utvecklingschef. Idag arbetar han som agil management-coach i konsultbolaget Crisp.

En gång i tiden arbetat han mest som journalist och förberedde en forskningskarriär inom sociologi och idéhistoria, men upptäkten av Linux och fri mjukvara fick honom att byta bana. Han bloggar han aktivt för Crisp och Smartbear.

Peter har bland annat tidigare publicerat:

  • Vandringsturer i Padjelanta, Vildmarksbiblioteket (2012)
  • Olof Palme - reformista sin fronteras (med Pierre Schori), Cedecs
  • Barn och äldreomsorg i Tyskland och Sverige Socialdepartementet (1996)
  • Olof Palme - den gränslöse reformisten (med Pierre Schori), Tiden (1996)
  • Den ohälsosamma vården? (med Rolf Å. Gustafsson), Karolinska institutet (1995)

Ovillkorliga Leanpub: ingen risk, 100% garanterat nöjd

Upp till 45 dagar efter ett köp kan du få tillbaka 100% av det du betalat med två klick. Vi processar alla återbetalningar manuellt, så det kan ta ett par dagar innan pengarna dyker upp. Se de fullständiga villkoren.

Write and Publish on Leanpub

Authors and publishers use Leanpub to publish amazing in-progress and completed ebooks, just like this one. You can use Leanpub to write, publish and sell your book as well! Leanpub is a powerful platform for serious authors, combining a simple, elegant writing and publishing workflow with a store focused on selling in-progress ebooks. Leanpub is a magical typewriter for authors: just write in plain text, and to publish your ebook, just click a button. It really is that easy.

Learn more about writing on Leanpub