Hopp til innhold

Norge

Kongeriket Norge

Økonomisk vekst

Økonomisk vekst er viktig for å bekjempe fattigdom.

Vedvarende og inkluderende økonomisk vekst er nødvendig for å oppnå bærekraftig utvikling.

Størrelsen på økonomien i et land måles ved å summere verdien av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av ett år, og kalles bruttonasjonalprodukt (BNP). Når vi deler dette tallet på antall innbyggere i landet, og justerer dette tallet for hvor mye folk tjener sammenlignet med hvor mye de må betale for varer og tjenester, får vi kjøpekraftjustert BNP per innbygger, som er et tall som egner seg godt for sammenligning på tvers av land.

Den årlige globale veksten i kjøpekraftjustert BNP per innbygger var 1,3 prosent i 2014, en betydelig nedgang fra 2010 (2,8 prosent) og 2000 (3,0 prosent). Økonomien i utviklingsland vokste betraktelig raskere enn i resten av verden, med henholdsvis 3,1 og 1,4 prosent i 2014.

Statistikken er en indikator for FNs bærekraftmål nummer 8, å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle, med delmål om å opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og med en vekst i bruttonasjonalproduktet på minst sju prosent per år i de minst utviklede landene.

Sammenlign med resten av verden

Enhet:

Kilde: UNSTATS SDG Indicators

Sammenlign med:
Loader
Loading..
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
Ingen data funnet for valgte land

FN-sambandet © 2017