en

Logo

XV Международна научна конференция

4-5 юни 2015
София

Logo

 

ОКОНЧАТЕЛНАТА  ПРОГРАМА

може да изтеглите оттук/here

За повече информация посетете тази страница.

illustration2015

Logo_VSU2015

Invitation_OpenCeremory

Сборникът с доклади е под печат.

Може да се запознаете със съдържанието на трите тома на сборника:

Contents of 1st Volume

Contents of 2nd Volume

Contents of 3rd Volume

CD_Cover_en

CD_Label_en

Cover_Book

 

Покана за участие

D_Partov

Скъпи приятели и колеги,

От името на Организационния комитет и от свое име Ви каня най-любезно да участвате в 15-та международна конференция ВСУ'2015, която ще се проведе на 4 и 5 юни 2015 г. в София.

Конференцията е фокусирана върху приложението на природните науки в строителството, архитектурата като приложно изкуство, опазването на световното културно-историческо наследство и иновациите в архитектурното и строително образование. Строителното инженерство и транспортното строителство са представени с всички свои направления: геотехника, геодезия, строителни конструкции, технология и механизация, организация и икономика. Акцент в научната проява са темите за енергийна ефективност, устойчиво развитие в строителството, екоинженеринг и екологична сигурност.

Конференцията си поставя за цел да събере учени, работещи в областта на архитектурата; строителството и близките до тях области, като всички участници ще имат възможността да демонстрират своите иновативни идеи, научни резултати и практически достижения чрез пленарни лекции, презентации, постери и дискусии.

Организационният комитет изразява своята дълбока благодарност и висока оценка към авторите, участници и всички други, които допринесоха за успешното организиране на тази конференция.

Приемете нашите пожелания, престоят Ви в София ще бъде изпълнен с радостни и ползотворни мигове при срещата Ви с новите познания, които ще бъдат показани и дискутирани в процеса на конференцията.

Искрено се надяваме, че ще приемете тази покана за ВСУ'2015 и, че ще ни зарадвате с вашето присъствие на това традиционно научно събитие.

Очакваме Ви на ВСУ‘2015 в София!

проф. д-р инж. Дончо Партов
Ръководител катедра „Механика и математика“
Председател на Организационния комитет на ВСУ‘2015
Висше строително училище
„Любен Каравелов“, София